kepir

Çorak, çamurlu, verimsiz toprak.

kepir

çorak, verimsiz toprak.
çamurlu çorak toprak.

Yanıtlar