Keramos

Attika'lı bir kahraman. Çömlekçilerin mucididir.

Yanıtlar