Kerbela

Kerbela Irak’ın büyük şehirlerinden biri. Hazret-i Hüseyin’in şehit edildiği ve türbesinin bulunduğu yer. Bağdat’ın 100 km güneybatısında

Kerbela

Kerbela Irak’ın büyük şehirlerinden biri. Hazret-i Hüseyin’in şehit edildiği ve türbesinin bulunduğu yer. Bağdat’ın 100 km güneybatısında bulunur.

Kerbela denince akla ilk defa hazret-i Ali’nin oğlu hazret-i Hüseyin’in şehit edilmesi gelir. Abbasilerin son zamanlarında Kerbela, hurmalıklar içinde bulunan ve suyunu Fırat’tan alan küçük bir şehir haline geldi. Osmanlı Sultanlarından Kanuni Sultan Süleyman 1534/1535 (H.941) tarihinde sık sık tahribe uğrayan hazret-i Hüseyin türbesi ile Necef’teki Ali türbesini ziyaret ederek, Kerbela’daki Hüseyniyye adındaki bir kanalı tamir ettirdi ve rüzgarların kumlar ile örttüğü sahaları yeniden bahçe haline getirtti. Ayrıca bazı inşaatlar da yaptırdı. Üçüncü Murad Han (1574-1595) da 1585’te Bağdat Valisi Ali Paşa vasıtasıyla, hazret-i Hüseyin’in eski türbesini imar ettirdi. On dokuzuncu yüzyılda bir ara Vehhabilerin, tahribatına uğramışsa da, Osmanlı Devleti, valileri tarafından şehre hükümet konağı yaptırılmış ve pazar yeri genişletilmiştir.

Kerbela’nın ehemmiyeti ve zenginliği, özellikle hazret-i Hüseyin’in türbesini ziyarete gelen çok sayıda ziyaretçi yüzünden olmakla beraber, ayrıca Necef’e ve Mekke’ye gidecek hacılar için bir istasyon, aynı zamanda iç Arabistan ile yapılan ticaret bakımından, çöl hududunda mühim bir ticaret merkezi olmasından ileri gelmektedir. Kerbela’nın Basra demiryolu ile bağlantısı vardır. Nüfusunun yarıdan fazlasını İranlılar, geri kalanını da şii Araplar meydana getirir. Bunlar arasında kuvvetli aşiretler de vardır. Asıl Kerbela, doğu taraftaki yarım daire şeklindeki hurmalıklar ve hazret-i Hüseyin’in kabrinden ibarettir. Şehrin batısında ise, çöl manzaralı yaylada Şiilere ait mezarlıklar vardır. Hazret-i Hüseyin’in makamı, 108x82,5 m büyüklüğündeki bir avlu içinde bulunur. Bu avlunun duvarları boydan boya Kur’an-ı kerim sureleriyle kaplıdır. Türbe, geniş bir teşkilata sahiptir.

Bugün dahi Şii halk arasında bu türbenin civarında gömülenlerin Cennete girecekleri inancı yaygındır. Bu yüzden birçok yaşlı ve sakat Şii, hayatlarının son günlerini yaşamak üzere bu türbe civarına gelir öldüklerinde, türbe yakınlarına defnedilir.

İlgili Bilgiler

Kerbela (Engin Aydın) sözleri

Engin Aydın tarafından albümünde söylenen Kerbela adlı şarkının sözleri.

Kerbelada şehit oldu imanım
Arşa çıktı bak bu benim ağazım
Alnıma yazılan bu kara yazı
Kerbelada şehit oldu imanım

Zalimler toplandı seni vurdular
Melekler ağladı hüseyin dediler
Ehlibeytin soyu sensin dediler
Kerbelada şehit oldu imanım

Fatma anam ağlar bak bu meydanda
Yiğitlerin şeyit oldu bu meydanda
Gece gündüz ağlarım ben burada
Kerbelada şehit oldu imanım

Zalimler sevmedi seni bu yerde
Güneşin önüne çektiler perde
Ararım seni kerbela çölünde
Kerbelada şehit oldu imanım

Kerbela (turkuler) sözleri

turkuler tarafından albümünde söylenen Kerbela adlı şarkının sözleri.

Hasanım ağu içti, lebi sükker ah çeker
Hüseyin attan düştü, kime şikar ah çeker
Nerde kalmış acaba,/turkuler bak zülfikar ah çeker
Ali´nin onbir oğlu, yerde yatar ah çeker
Fatma ana ciğeri sızlar sızlar ah çeker

Hüseyin attan düştü sahra-ı kerbelaya
Cibril kurban haber ver sultanı en biyaya
Yektir Ali tektir Ali Ali şahtır Ali
Ali Ali cansın Ali, Ali Ali yar Ali

Medine dağlarında susamla sümbül ağlar
Dağlar inim iniler sular sarhoş sel ağlar
Cümle kuşlar figanda vah dertli bülbül ağlar
Viranede baykuşlar "hu" çeker yıl yıl ağlar
Kerbela imdat ister gözedirler yol ağlar
Lanet olsun Yezide şah-u geda kul ağlar
Ey murteza gel yetiş binekte düldül ağlar
Hasanım ağu içmiş gözyaşları sel ağlar
Kerbelaya kulak ver sahra ağlar çöl ağlar.

Hüseyin attan düştü sahra-ı kerbelaya
Cibril kurban haber ver sultanı en biyaya

Yektir Ali tektir Ali Ali şahtır Ali
Ali Ali cansın Ali, Ali Ali yar Ali

Kerbela (Aynur Haşhaş) sözleri

Aynur Haşhaş tarafından albümünde söylenen Kerbela adlı şarkının sözleri.

gönül arz eyledi kendi hanemde
gönül kalk gidelim hüseyne doğru
hüseyne gitmeye niyet eyledik
gönül kalk gidelim hüseyine doğru

giderim giderim ne güzel yollar
gönül bahçesinde kırmızı güller
cenneti alâda öter bülbüller
gönül kalk gidelim hüseyne doğru

kul mustafa bana böyle söyledi
yaktı yüreğimi güryan eyledi
hüseyne gimeye niyet eyledi
gönül kalk gidelim hüseyne doğru

yöre: malatya
söz, müzik: afşaroğlu mustafa
kaynak: mustafa esin
derleme, düzenleme: aynur haşhaş

Kerbela (Metin Karataş) sözleri

Metin Karataş tarafından albümünde söylenen Kerbela adlı şarkının sözleri.

Biz ezelden ikrar verdik inandık
Yetmiş idi ahdu peyman kerbela
Şah Hüseynin kanı ile boyandık
Toprağındır derde derman kerbela

Ebu cehil muhammede düşmandı
Muaviyeden çeken şahi merdandı
Hhür şehitte hüseyinime kurbandı
Toprağında döküldü kan kerbela

La ilahe illallah
Haktır muhammede resullallah
Ali Mürşid güzel şah
Şah eyvallah eyvallah

Yetmiş bin kişi söz verdi döndüler
Döndü mervanı himara kandılar
Ok attılar sanmayın utandılar
Kavmi mervan kavmi süfyan kerbela

Şam eline haberciler saldılar
Yüzbin asker mevcuduna aldılar
Ehli beytin üzerine geldiler
Göğe çıktı zaru figan kerbela

La ilahe illallah
Haktır muhammede resullallah
Ali Mürşid güzel şah
Şah eyvallah eyvallah

Hazreti Hüseyin'im atından indi
Mübarek elini toprağa sürdü
Toprak şehitlerin kanıyla yundu
Oldu şehitlere mekan kerbela

Hazreti Hüseyin'im dedi Ali Ekber
Bak etrafa bana getir bir haber
Leyla anamızda göz yaşı döker
Davut Sulari'den beyan kerbela

Kerbela (Serdar Ortaç) sözleri

Serdar Ortaç tarafından albümünde söylenen Kerbela adlı şarkının sözleri.

Eridi can ciğerim
Haberin var mı?
Kovuyorsan giderim
Dileğin var mı?

Unutur sandım seni
Unutulmadın
Deli kalbim ağlamak için
Yaratılmadı

Sevdiğimden şüphen olmasın
Şahidi bende
Kalbim hala ilk günahımı aldığın yerde
Kerbeladır, aşk yalandır
Unutur sanma
Bak bu gönlüm
Her gördüğünde seni titriyor hala

Kerbela (Gürkan) sözleri

Gürkan tarafından albümünde söylenen Kerbela adlı şarkının sözleri.

Bu aralar taniyamaz oldum ben kendimi
Ask hüzünden ibaret onun yüzünden
Yandim yandim Allahim hasretinden
Feryat figan oldum onun yüzünden

Kerbela oldu gönlüm
Baharsiz soldu ömrüm
Uykusuz gecem günüm
Onun yüzünden.....(2x)

Senin yüzünden....

Bu aralar taniyamaz oldum ben kendimi
Ask hüzünden ibaret onun yüzünden
Yandim yandim Allahim hasretinden
Feryat figan oldum onun yüzünden

Kerbela oldu gönlüm
Baharsiz soldu ömrüm
Uykusuz gecem günüm
Onun yüzünden.....(3x)

Senin yüzünden....

Kerbela (Kıvırcık Ali) sözleri

Kıvırcık Ali tarafından albümünde söylenen Kerbela adlı şarkının sözleri.

Gel Hey Gönül Dergaha Bir Varalım
Mevlana Ne Yanda Veli Ne Yanda
Hasan İle Hüseyin İ Soralım
Kerbele Ne Yanda Yolu Ne Yanda

Karac'oğlan Kalem Elde Yazıyor
Yunus Sözü Bal İle Bir Süzüyor
Pir Sultan Im Abdal Olmuş Geziyor
Divane Ne Yanda Deli Ne Yanda

Ferhat Şirin İçin Dağları Aşar
Kerem Aslı İçin Çöllere Düşer
Veysel Tırnağıyla Toprağı Deşer
Kazması Ne Yanda Beli Ne Yanda

Leyla Sı Gözünde Tüter Mecnun Un
Bitmeyen Sevdadır Bir Adı Bunun
Dursun Ali İçinde Aşk Odunun
Kalemi Ne Yanda Eli Ne Yanda

Kerbela (Arif Sağ) sözleri

Arif Sağ tarafından albümünde söylenen Kerbela adlı şarkının sözleri.

Bugün matem günü geldi
Ah Hüseynim vah Hüseynim
Senin derdin bağrım deldi
Ah Hüseynim vah Hüseynim

Şehit düşmüş Şahı Merdan
Şah Hüseynim canım Hüseynim

Kerbela'nın önü düzdür
Geceler bana gündüzdür
Şah Kerbelada yalnızdır
Ah Hüseynim vah Hüseynim

Şehit düşmüş Şahı Merdan
Şah Hüseynim canım Hüseynim

Şah Hüseynim attan düştü
Yezit gelip kanın içti
Atı Medine'ye kaçtı
Ah Hüseynim vah Hüseynim

Şehit düşmüş Şahı Merdan
Şah Hüseynim canım Hüseynim

Kerbela'nın yazıları
Şehid düştü gazileri
Fatma ana kuzuları
Ah Hasanım vah Hüseynim

Şehit düşmüş Şahı Merdan
Şah Hüseynim canım Hüseynim

Kerbela'nın önü yonca
Yonca çıkmış diz boyunca
Şah Hatayım katarınca
Ah Hüseynim vah Hüseynim

Şehit düşmüş Şahı Merdan
Şah Hüseynim canım Hüseynim.

Kerbela (Sabahat Akkiraz) sözleri

Sabahat Akkiraz tarafından albümünde söylenen Kerbela adlı şarkının sözleri.

Hasanım ağu içti, leb-i sükker ah çeker
Hüseyin attan düştü, kime şikar ah çeker
Nerde kalmış acaba, bak zülfikar ah çeker
Ali'nin on bir oğlu, yerde yatar ah çeker
Fatma ana ciğeri sızlar sızlar ah çeker

Hüseyin attan düştü, sahra-i kerbela'ya
Cibril kurban haber ver sultan-i enbiyaya
Yektir Ali tektir Ali şahtır Ali
Ali Ali cansın Ali
Ali Ali yar Ali

Medine dağlarında susamla sümbül ağlar
Dağlar inim iniler sular sarhoş sel ağlar
Cümle kuşlar figanda vah dertli bülbül ağlar
Viranede baykuşlar hû çeker yıl yıl ağlar
Kerbelaya kulak ver sahra ağlar çöl ağlar
Lanet olsun yezid'e şah-u geda kul ağlar
Ey mürteza gel yetiş binekte düldül ağlar
Hasanım ağu içmiş gözyaşları sel ağlar
Kerbela imdat ister gözedirler yol ağlar

Hüseyin attan düştü, sahra-i kerbela'ya
Cibril kurban haber ver sultan-i enbiyaya
Yektir ali tektir Ali şahtır Ali
Ali Ali cansın Ali
Ali Ali yar Ali

Kerbela (İlahiler) sözleri

İlahiler tarafından albümünde söylenen Kerbela adlı şarkının sözleri.

kerbela

imam hüseyini vurdular
kolunu kanadını kırdılar
al kanlara boyadılar
kerbelada kerbelada

imam hüsyin susamıştı
bir yudum su aramıştı
ana yüreği yanmıştı
kerbelede kerbelada

imam hüseyin şehit oldu
gül bahçemde güller soldu
topraklar kan ilşe doldu
kerbelada kerbeda

İlgili konuları ara

Yanıtlar