Kerbela Olay��

gerbera

Jerbera, papatyagiller (Asteraceae) familyasının Gerbera cinsinden bitki türlerinin ortak adı. Yaklaşık olarak doğada 30 türü vardır.

Kerbelâ olayı

Kerbelâ Olayı, Kerbelâ Savaşı ya da Kerbela katliamı, Miladi 10 Ekim 680 tarihinde (Hicri Takvim'e göre 10 Muharrem 61), bugünkü Irak sınırları içindeki Kerbelâ şehrinde, İslam Peygamberi Muhammed'in torunu Hüseyin bin Ali'ye bağlı küçük bir birlik ile Em...

Kerbela Olayı

Kerbela Savaşı veya Kerbela Olayı, 10 Ekim 680 (10 Muharrem 61) tarihinde bugünkü Irak sınırları içindeki Kerbela şehrinde, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in torunu Hüseyin bin Ali'ye bağlı küçük bir birlik ile Emevi Halifesi I. Yezid'e bağlı ordu arasında...

Kerbela Savaşı

Kerbela Savaşı veya Kerbela Olayı, 10 Ekim 680 (10 Muharrem 61) tarihinde bugünkü Irak sınırları içindeki Kerbela şehrinde, İslam Peygamberi Muhammed'in torunu Hüseyin bin Ali'ye bağlı küçük bir birlik ile Emevi Halifesi I. Yezid'e bağlı ordu arasında cer...

Kerbela Vakası

Kerbela Vakıası

Kerbelâ Savaşı

Aşura

Aşura, Kurban bayramından bir ay sonradır. Kurban bayramı Kameri aylardan Zilhicce'nin onundadır. Bu ayı müteakip Muharrem'in onuncu günü ise Aşûra günüdür.

Hadikatü's-Süada

Hadikatü's-Süada (حديقة السعداء), Fuzûlî'nin mensur/manzum bir eseri olup Kerbela Olayı'nı ve İmam Hüseyin'i anlatan Anadolu Aleviliği'nin temel yapıtlarından biridir. Müslümanlar tarafından İslâm tarihi boyunca büyük bir üzüntü ile hatırlanan Kerbelâ ola...

Kerbelâ