Kesif, kelime olarak "yoğun" anlamına gelir. Gıda sektöründe besi dönemi uzun hayvanlarda et bağlama süreci bittiğinde yağ depolama artmakta, uzun süre kesif yemle beslenen hayvanlarda daha fazla yağa rastlanmaktadır. Kesim dönemi kışa rastlayan hayvanlar yazın kesilenlere göre daha yağlı olmaktadır. ...

KESIF (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . Yoğun.
3. 2 . Saydam olmayan.
4. 3 . Sık
kalın.
KESIF (türkçe) anlamı
5. yoğun.saydam olmayan.sık
6. kalın
KESIF (türkçe) ingilizcesi
1. [keşif]n. discovery
2. exploration
3. finding
4. reconnaissance
5. estimation
6. detection
7. find
KESIF (türkçe) fransızcası
1. dense
KESIF (türkçe) almancası
1. dicht

Kesif hakkında bilgiler

Kesif, kelime olarak "yoğun" anlamına gelir. Gıda sektöründe besi dönemi uzun hayvanlarda et bağlama süreci bittiğinde yağ depolama artmakta, uzun süre kesif yemle beslenen hayvanlarda daha fazla yağa rastlanmaktadır. Kesim dönemi kışa rastlayan hayvanlar yazın kesilenlere göre daha yağlı olmaktadır.

}



İlgili Konu Başlıkları Tümü

Laminitis

Kaba yem-kesif yem dengesi bozukluğu ile ortaya çıkan topallık ile kendini gösteren bir problemdir.İnek ayakta durmakta rahatsızlık çeker, verim düşüklüğü ortaya çıkar.Daha çok işkembede oluşan aşırı histaminin kan dolaşımıyla ayaklara gitmesi sonucu meydana gelir.