Kesik davul veya ''uzun davul'' (ing: ''slit drum''), perküsyon sınıfına ait bir tür çalgıdır. Genellikle bambu veya tahtadan yapılır. Bu davulların ortasında bir ya da bazen daha fazla yarık bulunur. Çıkardıkları ses davulun uzunluğuna, kesik sayısına ve yapıldığı maddeye göre değişkenlik gösterir. Bu davul Afrika, Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da kullanılır. Afrika'daki bu tarz davullar, ses iletimi açısından nehir veya vadi kıyısı gibi stratejik yerlere yerleştirilir ve böylelikle bir iletişim

Kesik davul

Kesik davul veya uzun davul (ing: slit drum), perküsyon sınıfına ait bir tür çalgıdır. Genellikle bambu veya tahtadan yapılır. Bu davulların ortasında bir ya da bazen daha fazla yarık bulunur. Çıkardıkları ses davulun uzunluğuna, kesik sayısına ve yapıldığı maddeye göre değişkenlik gösterir. Bu davul Afrika, Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da kullanılır. Afrika'daki bu tarz davullar, ses iletimi açısından nehir veya vadi kıyısı gibi stratejik yerlere yerleştirilir ve böylelikle bir iletişim aracı olarak kullanılır. == Notlar == == Referanslar == *Hart, Mickey Planet Drum, A Celebration of Percussion and Rhythm New York: HarperCollins (1991). == Dış bağlantılar == * Collins Rhythmcraft page on slit drums * Drum Museum Siebenborn, Infos about antique slit drums and hand drums from Africa and New Guinea * Beauty of Life Blog - A few examples of wooden slit gongs from Asia, including elephant bells.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar