Kesir

Kesir Matematikte bir birimin bölündüğü eşit parçalardan biri veya bir kaçı. Üçte bir yüzde bir gibi, c ve d herhangi iki tam sayı olmak üzere c/d oranına kesir denir. Bunun manası bir bütünün (d) kadar eşit parçaya bölünüp, (c) kadar parçasının alındığıdır. Bu çeşit kesre “bayağı kesir” denir. Kesirdeki d’ye payda, c’ye pay adı verilir. Kesir çeşitleri: a) Basit kesir: Payı paydasından küçük kesirdir. Mesela; 3/5 bir basit kesirdir. b) Bileşik kesir: Kesrin payı, paydasından büyükse b...

KESIR (türkçe) anlamı
1. Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini veya birkaçını anlatan sayı:
Yarım
2. üçte bir
yüzde üç birer kesirdir.- .
KESIR (türkçe) anlamı
3. bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini ya da birkaçını anlatan sayı.
KESIR (türkçe) ingilizcesi
1. n. fraction
2. broken numberv. cut
3. break
4. clip
5. cease
6. stop
7. discontinue
8. interrupt
9. disconnect
10. intersect
11. abandon
12. butcher
13. carve
14. chop
15. chop off
16. close
17. close down
18. crop
19. cut back
20. cut off
21. cut out
22. deaden
23. dock
24. drop
25. dry up
26. excise
27. fair
28. fell
29. gash
30. give over
31. hack
32. hew
KESIR (türkçe) fransızcası
1. décimale [la]
2. fraction [la]
KESIR (türkçe) almancası
1. n. Bruch

Kesir hakkında bilgiler

Kesir Matematikte bir birimin bölündüğü eşit parçalardan biri veya bir kaçı. Üçte bir yüzde bir gibi, c ve d herhangi iki tam sayı olmak üzere c/d oranına kesir denir. Bunun manası bir bütünün (d) kadar eşit parçaya bölünüp, (c) kadar parçasının alındığıdır. Bu çeşit kesre “bayağı kesir” denir. Kesirdeki d’ye payda, c’ye pay adı verilir.

Kesir çeşitleri: a) Basit kesir: Payı paydasından küçük kesirdir. Mesela; 3/5 bir basit kesirdir. b) Bileşik kesir: Kesrin payı, paydasından büyükse böyle kesirlere bileşik kesir denir. Mesela; 13/7, 9/4 gibi. c) Tamsayılı kesir: Bir bileşik kesrin payı, paydasına bölünerek elde edilen kesre tam sayılı kesir denir. Bileşik kesri tam sayılı kesre çevirmek için pay paydaya bölünür. Bölüm, tam kısmına; kalan, paya; bölen de paydaya yazılır. Mesela; 13/7= 1 tam 6/7’dir.

Bir kesrin payı ve paydası aynı zamanda bir sayıyla çarpılırsa kesrin değeri değişmez. Mesela; 2/5, 4/10 ve 12/30 kesirleri aynı değerdedirler. Burada 2/5 kesrinin pay ve paydası 2 ve 6 ile çarpılarak diğer kesirler elde edilmiştir. Bu çeşit işleme kesrin genişletilmesi denir. Bir kesrin pay ve paydası aynı tam sayıya bölünürse kesrin değeri yine değişmez. Bu işleme ise kesrin sadeleştirilmesi adı verilir. 12/30 kesri 6 ile sadeleştirilirse 12:6/30:6= 2/5 olur.

İki kesrin toplanması için önce paydaların ortak katlarının en küçüğü (O.K. E.K.) bulunarak paydaları eşitlenir. İşlem yapılırken kesrin genişletilmesi özelliğinden faydalanır. Sonra paylar toplanıp pay olarak yazılır. Ortak payda aynen konur.

Mesela:

2/5 + 3/4 + 7/10= 8/20 + 15/20 + 14/20= 37/20

İki kesrin farkı da bu yolla yapılır. Mesela:

8/15 – 2/9= 24/45 – 10/45= 14/45.

İki veya daha çok kesri birbiri ile çarpmak için kesirlerin payları çarpılıp pay, paydaları çarpılıp payda olarak yazılır. Mesela:

3/8 x 7/2 x 5/4= (3x7x5) / (8x2x4)= 105/64.

İki kesirin bölümü, bölünen kesir aynen alınıp bölen ters çevrilip çarpılmasıyla yapılır. Örnek:

(8/3): (5/7)= 8/3 x 7/5= 56/15.


Bir bayağı kesrin paydası 10’un herhangi bir kuvveti ile ifade edilebiliyorsa, ondalık kesir olarak da gösterilir. Ondalık kesirler, diğerlerinden farklı şekilde yazılır. Mesela; 38/100= 0, 38, 163/100= 0, 163 gibi. Ondalık kesirler devirli ve devirsiz olabilir. Mesela; 0, 333... kesri sonsuza kadar devam eden devirli ondalık kesirdir.

Bir devirsiz ondalık kesri bayağı kesre çevirmek gerektiğinde paya virgülden sonraki sayı yazılır. Paydaya da 1 yazılıp sağına virgülden sonraki rakam sayısı kadar sıfır yazılır. Örnek; 3, 267= 3267/1000 gibi. Devirli ondalık kesiri bayağı kesir şeklinde yazmak için de, devreden sayı paya yazılıp, devreden sayının rakam sayısı kadar dokuz paydaya konur. Örnek; 0, 242424...= 24/99 gibi. Daha genel halde aşağıdaki formül kullanılır:

a, bcdedede...= a, bcde= abcde-abc/9900.

Bayağı kesri ondalık kesir biçiminde yazmak gerektiğinde pay, paydaya bölünür. Örnek; 3/8= 0, 375 gibi.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

İbn-i Kesir

İbn-i Kesir (1300 - 1373) tam adı İmadettin İsmail bin Ömer bin Kesir'dir. 1300 yılında Şam'da doğdu. 1373 yılında Şam'da vefât etti.

İbn Kesir

íŽbn Kesîr, döneminin muhaddis (Hadis bilgini), müfessir (tefsir bilgini) ve tarihçisi olarak bilinir. (1301-1373)

İbni Kesir

İbn Kesîr (d. Busra, 1301- ö.

Kesir, Tomarza

Kesir, Kayseri ilinin Tomarza ilçesine bağlı bir köydür. Kayseri iline 80 km, Tomarza ilçesine 24 km uzaklıktadır.

Kesir Köyü

kesir köyü iklim felan

Tomarza Kesir

kesir köyü iklim felan