Kesme Işareti

Kesme işareti ya da apostrof (Yunanca ''απόστροφος'', ''apóstrophos''), bir noktalama işareti.

Kesme işareti ya da apostrof (Yunanca απόστροφος, apóstrophos), bir noktalama işareti. Kullanım * İnsan, hayvan, yer adlarına gelen çekim ekleri kesme işareti ile ayrılır. * Gereksinme duyulduğunda bütün özel adlardan sonra kesme işareti kullanılabilir. (Örnek: Tuncer'e, Ağrı Dağı'nda.) * Ekinden ayrı olarak gösterilmek istenen harf ya da sözcükten sonra kesme işareti konur. (Örnek: K'nin ğ'ye dönüşmesi. Renk'te yalnız bir ünlü vardır.) * Rakamlardan sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılır. (Örnek: saat 15'te...) * Özel adlardan türetilmiş sözcüklerde ekler kesme işareti ile ayrılmaz. (Örnek: Konyalı, Atatürkçü.) Ancak kendi özgün yazımı ile yazılıp da -li yapım eki getirilmiş yabancı sözcüklerin kökünden sonra konur. (Örnek: Bordeaux'lu.) * Özel adlara eklenip aile, gil anlamı veren "-ler" ekleri kesme ile ayrılmaz. (Örnek: Ahmetler.) Ancak benzerleri anlamı veren "-ler" ayrılır. (Örnek: Fatih'ler, Atatürk'ler.) * Özel adlara getirilen ekler satır sonuna rastlıyorsa, özel ad sonuna yalnız kesme işareti konur, kısa çizgi konmaz. (Örnek: ...Anadolu'da...) * Birincinin sonunda ikincinin başında ünlü bulunan iki sözcük birlikte söylenirken, kimileyin birinci sözcüğün sonundaki ünlü düşer. O zaman yerine kesme işareti konur. (Örnek: Karac'oğlan, n'eyleyim.) * Sözcük içinde kesme işareti kullanılmaz. (Örnek: san'at değil sanat, meb'us değil mebustur.) Not: Kesme işareti ait olduğu kelimelere bitişik olarak yazılır ve kesme işaretinden sonra harf boşluğu arası verilmez. Oysa diğer noktalama işaretlerinden nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru, ünlem, tırnak işareti ve ayraç'tan sonra bir harf boşluğu ara verilir. Örnekler 1. Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır: :a. Kişi adları, soyadları ve takma adlar:
:b. Millet, boy, oymak adları: :c. Devlet adları: :ç. Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar adları: :d. Kıta, deniz, nehir, göl, dağ, boğaz, geçit, yayla; ülke, bölge, il, ilçe, köy, semt, bulvar, cadde, sokak vb. coğrafyayla ilgili yer adları: :e. Gök bilimiyle ilgili adlar: :f. Saray, köşk, han, kale, köprü, anıt vb. adları: :g. Kitap, dergi, gazete ve sanat eseri (tablo, heykel, müzik vb.) adları: :ğ. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelge adları: :h. Hayvanlara verilen özel adlar: 2. Kişi adlarından sonra gelen saygı sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur:
3. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur:
4. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur:
5. Şiirde seslerin ölçü dolayısıyla düştüğünü göstermek için kesme işareti kullanılır:
6. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur:
tdk.org.tr

Kaynaklar

} }

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

kesme işareti

kesme işareti isim, gramer Özel adlara ve sayılara getirilen ekleri, iki sözün birleşmesi sırasında ortaya çıkan ses düşmesini belirtmek için kullanılan noktalama işaretinin adı, kesme, kesme imi, apostrof ( ' ).

kesme işareti

Türkçe kesme işareti kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Häkchen

Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  özel adlardan sonra gelen iyelik ve hal ekleri kesme işareti ile ayrılır:Atatürk`e

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kesme Işareti ilgili konular

 • Kesme işareti

  Kesme işareti ya da apostrof (Yunanca ''απόστροφος'', ''apóstrophos''), bir noktalama işareti.
 • Tırnak işareti

  Tırnak işareti (") bir noktalama işaretidir. Çoğunlukla kelime veya kelime gruplarının bir başına bir de sonuna gelecek şekilde ikili olarak
 • Apostrof

  Kesme işareti ya da apostrof (Yunanca απόστροφος, apóstrophos); bir noktalama işareti. Türkçede başlıca olarak özel isimlerden sonra
 • ¿

  Ters soru işareti (¿), dünyada konuşulan diller arasında sadece İspanyolca'da bulunan bir noktalama işaretidir. Soru cümlesinin başına ters
 • Inceltme işareti

  İnceltme işareti (^), bir noktalama işareti ve bir tipografik işarettir. "Düzeltme işareti" veya "şapka" olarak da adlandırılır. ...
 • Apostrof (Edebiyat Terimi)

  Kesme işareti ya da apostrof (Yunanca απόστροφος, apóstrophos); bir noktalama işareti. Türkçede başlıca olarak özel isimlerden sonra
 • Apostrof (edebiyat)

  Apostrof ya da kesme işareti (Yunanca ``απόστροφος``, ``apóstrophos``), bir noktalama işareti.==Kullanım==* İns
 • Ters Soru İşareti

  Ters soru işareti (¿), dünyada konuşulan diller arasında sadece İspanyolca'da bulunan bir noktalama işaretidir. Soru cümlesinin başına ters
 • Ters ünlem işareti

  Ters ünlem işareti (¡), dünyada konuşulan diller arasında İspanyolca'da kullanılmaktadır. Ünlem bildiren cümlelerin başında ters (¡) ve
 • Şapka işareti

  Düzeltme imi ya da düzeltme işareti (ˆ) ya da şapka işareti harflerin üzerine gelerek ses değerlerini incelten bir diyakritik işarettir. Yeri