Keysanilik

Kısaca: Keysanîlik (Dörtçüler ), (Arapça: الكيسانية Al-Kaysānīya) Şiîlik'te Mehdî kavramını ortaya atarak ilk defa İmam ünvanını kullanan; Ali bin Ebu Talib'den sonra sırası ile Hasan bin Ali, Hüseyin bin Ali ve dördüncü İmâm olarak da Ali bin Hüseyin (Zeyn el-Âb-ı Dîn)’in yerine Ali bin Ebu Talib’in Bânû Hânife Kâbilesi mensûbu Havlet bint Câ'fer’den olan oğlu Muhammed bin Hânifîyye'nin imâmlık ve Mehdiliğini kabullenen; temelleri "El-Muhtâr bin Ebû ‘Ubeyd'ûl-Lâh el-Sâkafî el-Thâifî" tarafından atılan ...devamı ☟

Keysanilik
Keysanilik

Keysanilik ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Keysanilik

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Abbas bin Abdülmuttalib
6 yıl önce

(Temmuz 2011 bas.). Nesil Yayınları. s. 128. Erişim tarihi: 28 Kasım 2017.  ^ TDV, İslâm Ansiklopedisi, Cilt 25, Sahife 363, 2002. (Keysanilik maddesi.)...

Ali
3 yıl önce

kırk yıl kölesi olurum.[kaynak belirtilmeli] Ehli Beyt Şiîlik İmamîlik Keysanilik Rafiziler (Zeydilik) Yediciler (Karmatilik) İsmâilîler (Yedicilik) Mustaaliler...

Ali, Ali (halife), Arapça, Müslüman, Türkiye, Anlam ayrım
Mehdi
3 yıl önce

adaletle dolduracak. Mehdi deyimi "bir inanç olarak" tarihte ilk kez Keysanilik hareketinde ilk imam olarak bilinen Ali'nin oğlu Muhammed bin el-Hânifîyye...

Şiilik
3 yıl önce

Hasan bin Zeyyîd   Zeyyîd bin Hasan   Hasan el-Mû'tenâ   Zeynelâbidîn   Keysanilik     Bû'Müslim’îyye   Mazdekçilik                                      ...

Şii, İslam Şia, 12 İmam, Hz. Ali, Hz. Muhammed, İslamiyet, Mezhep, Şafilik, Sünnilik, Mezhepler, Halife, İnanç, Fikir
Alevilik
3 yıl önce

Mezhepler Şiilik  · İsnâaşeriyye  · Keysanilik  · Zeydilik  · Yediciler  · Karmatîlik  · İsmaililik  · Nizarîlik  · Haşhaşiler  · Hurûfilik  · Hindistan...

Alevilik, Alevilik (mezhep), Anadolu aleviliği, Arap Aleviliği, Nusayrilik, ޞia, ޞii, Anlam ayrım
Hurûfilik
3 yıl önce

(Kökenciler) Bazighîlik Dhammîlik Ghurabîlik Hürremîlik (Muhammira) Keysanilik (Keysanilik) Berberîcilik Haşimîlik Karibîlik / Kuraybîlik Sarrajcılık Nusayrilik...

Hasan bin Ali
3 yıl önce

Sünnilik İslam Hilâfetsi İkinci İmamiye (Şiilik öğretisi) İslam İmâmı Keysanilik, Zeydilik, Yediciler, Karmatîlik, ve İsnâaşeriyye İmamiye (Şiilik öğretisi)...

Hasan ibn Ali, Ali (halife), Halife, Hicret, Medine, Muaviye, Muhammed, Taslak, İslam, ޞia İmamları, 12 İmamlar
Caferilik
3 yıl önce

Hasan bin Zeyyîd   Zeyyîd bin Hasan   Hasan el-Mû'tenâ   Zeynelâbidîn   Keysanilik     Bû'Müslim’îyye   Mazdekçilik                                      ...

Caferilik, Alevi, Sünni, Şiilik, ,