Kezlev

Ukrayna’nın Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde Akmescit’in 65 km kuzeybatısında, Akyar’a 95 km, Ak Meçet’e 67 km uzaklıkta bir sayfiye kentidir. Kezlev (Gözleve / Yevpatoria / Yevpatoriya / Evpatoriya / Ievpatorija) yönetim birimi 66 km2, 240.000 nüfusa sahip bir ilçedir. İlçe merkezi Kezlev’in nüfusu 115.000’dir. İlçe merkezinden hariç 3 kasabası daha vardır. Osmanlı etkisinin en yoğun olduğu yerlerdendir. Mimar Sinan’a ait bir cami vardır (Kezlev Han Camii). Bir Türk kavmi olan Musevi Karaimler burad

Kezlev

Ukrayna’nı >n [[Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde Akmescit’in 65 km kuzeybatısında, Akyar’a 95 km, Ak Meçet’e 67 km uzaklıkta bir sayfiye kentidir. Kezlev (Gözleve / Yevpatoria / Yevpatoriya / Evpatoriya / Ievpatorija) yönetim birimi 66 km2, 240.000 nüfusa sahip bir ilçedir. İlçe merkezi Kezlev’in nüfusu 115.000’dir. İlçe merkezinden hariç 3 kasabası daha vardır. Osmanlı etkisinin en yoğun olduğu yerlerdendir. Mimar Sinan’a ait bir cami vardır (Kezlev Han Camii). Bir Türk kavmi olan Musevi Karaimler burada yaşamaktadır. Kentteki Karaim sinagogu (kenesa / kenassa) her zam]an ziyarete açıktır. Kezlev, aynı zamanda Kırımlı meşhur şair-ozanlardan Aşık Ömer’in de doğduğu yer olarak bilinir.

Kezlev’in şu an kurulu olduğu yerde MÖ 6. yy’ın sonlarında bir Yunan yerleşimi olan Kerkinitida (Kerkintida) kenti kurulmuştu. Günümüzde bu antik Yunan ve İskit yerleşimi olan Kerkinitida'dan sadece kale duvarları kalmıştır. Kent 17. – 18. yy’lar arasında Kırım Hanlığı’nın en büyük kentlerinden biri oldu. 1784’ten beri ismi Yevpatoriya’dır (Yevpatoria / Evpatoriya / Ievpatorija).

Antik Kerkinitida şehrinin kalıntıları üzerinde kurulan şehir, ismini “Gözlemek” kelimesinden almaktadır. Evliya Çelebi’ye göre ise şehrin ismi, buraya kurulan “Gözlü Ev” adlı bir Tatar köyünden gelmektedir. Kırım Tatarlarının Kezlev diye isimlendirdiği bu şehir Türkiye’de Gözleve olarak bilinmektedir.

Bronevskiy, «Gözleve bir ticaret şehridir. Burada daimi olarak Han tarafından tayin edilen askeri garnizon komutanı vardır. » der. Buna göre; Kırım Hanı’nın yönetimindeki Kezlev’de bir askeri garnizon bulunmaktaydı. Kefe Sancağı Veziri Sencivan Paşa tarafından yaptırılan liman dolayısıyla o dönemde de önemli bir ticaret şehri konumundaydı. Kezlev, günümüzde de Kırım’ın en önemli ticari limanlarından biridir.

İlgili konuları ara

Yanıtlar