Kiğı, Bingöl

Kiğı, Bingöl ilinin bir ilçesidir. Yüzölçümü 438 km²`dir. Bu alan il yüzölçümünün yüzde 5,39`udur. Deniz seviyesinden yüksekliği 1700 metredir. İl merkezinden uzaklığı 75 kilometredir. Bölge tamamen engebelidir ve büyük bir bölümü ormanlarla kaplıdır.

Kiğı, Bingöl ilinin bir ilçesidir. Yüzölçümü 438 km²`dir. Bu alan il yüzölçümünün yüzde 5,39`udur. Deniz seviyesinden yüksekliği 1700 metredir. İl merkezinden uzaklığı 75 kilometredir. Bölge tamamen engebelidir ve büyük bir bölümü ormanlarla kaplıdır.

İlçe merkezi dışında belediye bulunmamaktadır. 4 mahalle muhtarlığı, 28 köyü ve 71 mezrası mevcuttur.

1997 Genel Nüfus Tespiti sonucuna göre, ilçenin nüfusu 6.797`dir. Kentsel nüfus oranı yüzde 74,31`dir. Kırsal nüfus oranı ise yüzde 25,69`dur. Km² başına 16 kişi düşmektedir.

Kiğı, millatan 20 yüzyıl önce Etilerin ve daha sonra Urartuların egemenliğinde kalmıştır. Bir süre İskitlerin taarruzuna uğrayan Kiğı, İskender ve Haleflerinin kurdukları devletlerin egemenliği altında kalmıştır. Milattan önce 2. yüzyılda Roma`ya bağlanmıştır. Romalılardan sonra Bizans`a bağlanan Kiğı, Arap-Bizans akımları sırasında sık sık Müslüman Arapların saldırısına uğramıştır. Bu saldırılar geçici olmuş ve Emevilerin zayıflamasıyla yine Bizans`a bağlanmıştır.

Türk akımları ile Kiğı bölgesi, akıncı ve göçebe Türklerle dolmaya başlamış ve 1071 Malazgirt Savaşı`ndan sonra Kiğı Anadolu Selçukluları`nın bazı beyliklerinin, Akkoyunlular`ın ve nihayet Osmanlı Türklerinin egemenliğinde kalmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kiğı, Erzurum eyaletine bağlı Sancak beyliği halinde idare edilmekte idi. 1281 yılından itibaren kaza olarak Erzurum`a bağlı kalmış ve bu bağlılığı 1926 yılına kadar devam etmiştir. 1926 yılında Erzincan`a ve 1936 Yılında da yeniden kurulan Bingöl iline bağlanmıştır. Ağırlıklı olarak kürt bektaşi-alevi halkı yaşar.

Gêxi

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kiğı, Bingöl
Kiğı, Bingöl