Kayda değerlik (kişi) yönergesi, yaşayan veya tarihî bir kişinin, Vikipedi'de hakkında bir madde sahibi olmaya değer olduğunun belirlenmesinde kullanılacak adil değerlendirme kriterleri ile ilgili standartları belirler. Bu yönerge birbiriyle yakın ilişkili kişilerden oluşan küçük gruplar için de geçerlidir.

Kişiler için kayda değerlik yönergesi

Kişiler için kayda değerlik yönergesi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Kayda değerlik

İlgili konuları ara

Yanıtlar