Kibele

Kısaca: Kibele veya Kybele, bir Anadolu tanrıçası. Birçok kültürde farklı isimlerle yer alır. ...devamı ☟

Kibele
Kibele

Kibele veya Kybele, bir Anadolu tanrıçası. Birçok kültürde farklı isimlerle yer alır.

Antik uygarlıklarda örneği çok görülen ana tanrıça motifleri arasında en bilineni olan Kybele, Frig yazıtlarında Matar, Mother ya da Kubileya diye anılır. Kubileya, dağların olan anlamına gelir ve tanrıçanın doğaya ait olduğunu gösterir. Roma dünyasında Magna Matter, Grek ve Roma uygarlıklarında Kybele (Cybele) olarak adlandırılmıştır. Hellenistik dönemde adı Kybebe oldu. Kelime batı dillerine, ana, anne anlamına gelen Mother olarak girmiştir.

Ana tanrıça kültü

Tarihte, Akdeniz çevresinde, Asya'da ve kuzey ülkelerinde birçok kültür ve uygarlıkta çeşitli isimlerle anılan bir Ana Tanrıça ile karşılaşmak mümkündür. Anadolu'da yapılan kazılar, ana tanrıça figürünün MÖ 6500 - 7000'lere kadar dayandığını ortaya çıkartmıştır. Analığı, üremeyi, dişiliği, hayatın sürmesini ve dolayısıyla bereketi simgeleyen tanrıça, ayakta, oturmuş ya da uzanmış olarak betimlenir; geniş kalçalı,iri göğüslü ve genellikle çıplaktır.

Heykellerin bir bölümünde doğum yaparken görülür. Otururken ya da doğum anındaki bazı heykellerde yanında iki leopar bulunur. Ana tanrıçanın kutsal hayvanı olan leopar, hayvanların kraliçesi olduğunu ve doğa üzerindeki sınırsız egemenliğini simgeler. Bazen kollarında, çeşitli efsanelere göre tanrıçanın hem çocuğu, hem de sevgilisi olan Attis'i taşır.

Anadolu'da

Kibele figürünün kökeni Anadolu'da çok eski dönemlere dayanır. Örneğin Hitit ve Hurrianlar tarafından tapınılan Kubaba, tartışmalı da olsa, çok sonraları oluşacak Kibele'ye öncülük eden figürlerden biri sayılır. En yaygın kullanımı Frig uygarlığındadır. Frigya mitolojisinde bir ana tanrıça olan Kibele'ye genellikle dağ zirvelerinde tapınılırdı. Doğa ile özdeşleştirilmiş, özellikle bazı vahşi hayvanlarla ilişkilendirilmiştir.

Anadolu'da çok sayıda Kybele anıtı vardır. Afyon-Eskişehir civarında yeralan açıkhava tapınaklarında niş içinde, iki yanında arka ayakları üzerinde duran birer aslan duran bir ana tanrıça kabartması bulunur. Ana tanrıçaya tapınmaya gelenlerin, bereket ve doğurganlıktan pay almak için Kybele'nin ve aslanların üreme organlarına dokunarak aşındırdıkları görülmektedir.

Diğer uygarlıklarda

Kybele inancı daha sonraki uygarlıkları da büyük ölçüde etkilemiştir. Özellikle Yunan ve Roma mitolojisinde, Frigya dönemindeki bazı tapınma ritüelleri aynı formda kültik olarak devam etmiş, Kybele'nin özellikleri farklı tanrı ve tanrıçalarda yeniden hayat bulmuştur. Bunun en bilinen örneği Yunan mitolojisindeki Artemis'tir; Artemis Roma mitolojisinde Diana adını almıştır.

Kybele, edebiyatta en çok sözü edilen tanrıçalardan biridir. Özellikle Romalı yazarlar Kybele'den çok sık bahsetmişlerdir.

Linkler

  • http://www.hurriyet.com.tr/yasam/4518840.asp?m=1&gid=69 Side'de Ana Tanrıça Kibele bulundu

    Kaynaklar

    * Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kibele Resimleri

Humbaba
3 yıl önce

aslan yüzüdür. Huwawa veya Humbaba Hititler ve Hurriler'de Kupapa'dır, ki Kibele olarak Yunan ve Arap dillerine evrilmiştir. Öz olarak mitolojinin belirttiği...

Humbaba, Annuna, Arap mitolojisi, Babil mitolojisi, Elohim (tanrılar), Enlil, Gılgamış Destanı, Kingu, Kişar, Kur (mitoloji), Mamitu
Anadolu Medeniyetleri Müzesi
3 yıl önce

dinî standart. Güzel Venüs adlı Ana Tanrıça Kibele heykeli, Çatalhöyük, ön cepheden görünümü. Ana Tanrıça Kibele, yan görünüm. Hitit anıtı, Fasıllar’dan gelen...

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Paleolitik Çağ, Neolitik Çağ, Kalkolitik Çağ, Eski Tunç Çağı, Asur Ticaret Kolonileri, Hititler, Geç Hititler, Frigler, Urartular, Lidyalılar
Gün Zileli
6 yıl önce

2010, Kibele Devrimi Yeniden Düşünmek-1, (Fikret Başkaya ile birlikte), 2010, Özgür Üniversite Rejimler, Partiler, Kişiler ve "Ulus"lar, 2010, Kibele Arnavutköy...

Gün Zileli, Anarşist, Biyografi, Taslak, Türk, TİİKP, Yazar
Kubaba
3 yıl önce

şehirlere de yayılmıştır. Hitit tanrıçası Hepat gibi Frigler tarafından da benimsenen Kubaba zamanla Kibele adını almış ve tüm Anadolu'da saygı görmüştür....

Artemis Tapınağı
3 yıl önce

sembolü olmuştur. Efesliler Kibele'ye taparlardı ve inançlarının büyük bir kısmında Artemis'i de dahil ettiler. Artemis Kibele, Romalı karşıtı Diana'dan...

Artemis Tapınağı, Artemis Tapınağı
Pessinus
3 yıl önce

Pessinus antik kentine ait kazı çalışmalarından bahsedilmektedir. Friglerce Kibele diye de adlandırılan ana tanrıçanın bulunduğu en önemli tapınma yerlerinden...

Ballıhisar
Anneler günü
3 yıl önce

ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı. ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için...

Anneler Günü, 1908, 1914, 1955, Kültür, Mayıs, Taslak, Türkiye
ODTÜ Atatürk Anıtı
3 yıl önce

tarihi: 21 Haziran 2010.  ^ "İlk soyut Atatürk anıtını yapan Başoğlu Kibele'de". 26 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Nisan...