Kiel Isyan��

Bombay isyanı

Hindistan kraliyet deniz kuvvetleri isyanı (Daha çok Bombay isyanı olarak bilinir.) Kraliyet deniz kuvvetlerindeki denizciler 18 Şubat 1946'da büyük bir grev başlatırlar. Gemi güvertelerinde başlayan bu isyan Bombay (Mumbai) sahillerine kadar uzadı.

Zeylan İsyanı

Zeylan İsyanı, Kürt muhtariyeti amacı ile Hoybon ve Taşnak cemiyeti tarafından planlanarak 2 Haziran 1930 tarihinde başlatılan istan. Bendimahi Suyu, Tendürek, Murat Başı, Bozdağ, Güngör Dağı ve Erçiş bölgesinin tamamının katıldığı bu isyan bir tümen ile...

Hain Ahmed Paşa isyanı

Hain Ahmed Paşa isyanı, Osmanlı tarihinde 1524 yılında Mısır'da meydana gelen isyana verilen isim. Padişah Kanuni Sultan Süleyman geleneğe göre Hain Ahmed Paşayı sadrazamlığa getirmesi gerekirken, Mısır valiliğine atadı ve sadrazamlığa 4. vezir Pargalı İb...

Zenci Ayaklanması

Zenci Ayaklanması, Siyâhî ''(Zenci)'' kölelerin Abbâsî yönetimine karşı giriştiği ayaklanma (868-883). İsyanın içinde zenci insanlar olmamasına rağmen, isyan zenciler adına çıkarılmış olduğundan dolayı bu isimle anılmıştır.

Isan

Isan (Isan dili/Tayca: อีสาน [ʔiːsǎːn]; Isaan, Isarn, Issan, veya Esarn olarak da yazılır) Tayland'ın kuzeydoğu bölgesidir. Khorat Platosu üzerinde yer alır, sınırları kuzey ve doğuda Mekong Nehri (Laos sınırına paralel), güneydoğuda Kamboçya ve Nakhon Ra...

Nasturi İsyanı

Nasturiler, Birinci Dünya Harbinde de Osmanlıya karşı Rus orduları ile birleşerek saldırılar yapmalar üzerine yapılan tenkil hareketi ile İran'a kaçmış, daha sonraları izinsiz Hakkari bölgesine dönerek 1924 yılına kadar burada kalmışlardır.

Tunceli İsyanı

Cumhuriyetin ilk yallarında devletin Tunceli'ye nüfuz etmeye ve otorite kurmaya başlaması üzerine, yıllardır başına buyruk yaşayan Dersim bölgesi halkında başlayan huzursuzluk dış ve iç etkilerle isyana dönüşmüş, bölgenin coğrafi, kültürel, sosyal, ekonom...

İsyan (anlam ayrımı)

Ayaklanma veya başkaldırı.

Baba Zünnun İsyanı

Baba Zünnun İsyanı, Baba Zünnun adında bir Alevi, 1526 yılının Ağustos ayında, Bozok sancakbeyi Mustafa Bey'in konağını basarak kuvvetleri ile isyan etti. Bu olay sonrasında isyanı bastırması için yollanan kuvvetlerle Kayseri'de karşılaşarak yendi. Hürrem...

İsyan (anlam ayrım)

Ayaklanma veya başkaldırı.