Kiklad Uygarlığı

Kiklad Uygarlığı, (diğer adları ile Kiklad Kültürü, Kikladik Periyod) Ege Denizi içinde kalan, bugün Tavşan Adaları olarak adlandırılan, adalarda yaşayanların M.Ö. 3000 - M.Ö.

Kiklad Uygarlığı

Yunan tarihi Kiklad Uygarlığı, (``diğer adları ile Kiklad Kültürü, Kikladik Periyod``) Ege Denizi içinde kalan, bugün Tavşan Adaları olarak adlandırılan, adalarda yaşayan Kikladlar`ın M.Ö. 3000 - M.Ö. 2000 yılları arasında, Erken Tunç Çağı`nda kurdukları medeniyet.KökenYapılan tüm kazı ve araştırmalarda bulunan eserler, belirli bir çağa geldikten sonra ortaya çıkmış eserlerdir. Bulunan ögelerin hiçbiri bize hemen hemen Kikladların ne zaman, nereden buralara yerleştiği hakkında bilgi vermez. Bir çok tarihçi Kikladların, Yunanistan topraklarına ve adalara başlayan göç hareketi sırasında buralara Anadolu`dan geldiği konusunda birleşir. Bir kısım tarihçi ise Kikladlar`ın Truva şehirleri ile bağlanıtlı olduğu görüşünü savunur.

Bir başka görüşse adaların, Kikladlardan da önce, Karyalılar`ın bir kolu olan kavimlerce bilindiği ve Delos Adası`nda onların yaşadığı yönündedir. Fakat bu hipotez 1965 - 1965 yıllarında gerçekleştirilen kazılarda çürütülmüş, bahsedilen tarihlerde adada Kikladlar`ın çoktan yerleşmiş olduğu saptanmıştır.

TarihGeç Cilalı Taş Devri`nde Kiklad Uygarlığı`nın en önemli özelliği, güneyde Girit`te doğacak olan Orta Tunç Çağı Minoan Uygarlığı`ndan çok önce yapılmış, yaşadıkları adanın saf bayaz mermerlerinden imal edilmiş düz kadın tanrıça heykelleridir. Fakat bu eserler 20. yüzyıldan beri mezarlardan yağmalanarak pazarlanmaktadır.

Kiklad kültür ve uygarlığı zamanın değiştirici etkilerine ve toplumu şekillendiren olaylaraın oluşuna göre üç ana bölüme ayrılarak incelenir. Erken, Orta ve Geç Kikladik Uygarlık olarak adlandırılan bu üç bölümden Erken Kiklad Dönemi M.Ö. 3000`lerde başlamış ve M.Ö. 2000`lere gelindiğinde Kiklad kültür ve Uygarlığı son demlerini yaşamış, Minoan Uygarlığı ile köklü bir kültürel etkileşime girmiştir. Ve bu nedenle M.Ö. 2000`li yılların Kiklad Uygarlığı`nın kültürel olarak mı yoksa kronolojik olarak mı bittiği konusunda görüş ayrılıkları vardır. Etkisi altında kalınan kültüre göre yapılan sınıflandırma aşağıdaki gibidir.

thumb|150px|Kikladik heykel sanatı

style="background: #ececec;"
accessed May 23 2006</ref>'
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kiklad kronolojisi <ref> Chronology and Terminology of The Prehistoric Archaeology of the Aegean
Evre Tarih Kültür Notlar
Erken Kikladik I (ECI)Grotta-Pelos
Erken Kikladik II (ECII)Keros-Syros
Erken Kikladik III (ECIII)Kastri
Orta Kikladik I (MCI)Phylakopi
Orta Kikladik II (MCII)
Orta Kikladik III (MCIII)
Geç Kikladik I
Geç Kikladik II
Geç Kikladik III


Arkeolojik bulgularKiklad Uygarlığı alanında 1880`lerde gerçekleştirilen ilk kazıları, Atina`daki ``British School`` ve 1898 yılında Tavşan Adaları`nda birçok toprak altında kalmış şehirlerde bulunan mezarları bularak döneme Kiklad Uygarlığı adını veren ``Konstantin Tsountas`` tarafından yapılan sistematik kazı çalışmaları izlemiştir. Bu kazı çalışmaları eserlerin eski tarihlerde keşfedilip duyulmasının ardından yapılan en büyük kazı çalışmasıdır. Uzun zaman toprak altında gizli kalmış olan tüm heykel ve değerli eşyalar, ilk keşfedildikten sonra, gerek denetimsizlik gerek ise Osmanlı Devleti`nin bilinçsizliğinden dolayı yurtdışına kaçırılmış ve bir kısmı bulunmuş olan eserlerin bazı parçaları bu kaçırılmış eserler nedeni ile eksik kalmaktadır.

Kiklad şehirleriKikladlar`ın hayatı yerleşik yaşam üzerine kuruluydu ve taş evlerde yaşarlardı. Yapılan kazılardan elde edilen verilere göre evlerin geneli birbirine bağlantılı iki odadan oluşurdu ve evler dikdörtgen biçimliydi. Daha sonraki kazılardan elde edilen bilgiler ise Kiklad evleri hakkında daha detaylı bilgi verir. Buna göre evlerin duvarlarındaki köşeli kesme taşlar oldukça pürüzsüz hepsi aynı boyutlardaydı. Kiklad şehirleri geleneksel Yunan şehircilik kültüründe olduğu gibi koruma amacı ile inşa edilmiş güçlü surlar ile çevriliydi. İki bölümden oluşan tek bir duvar olan bu surların ikinci kısmı alçak, şehrin dışına bakan, ön kısmı ise yüksek olurdu, askerler alçak olan ikinci kısımda gözcülük yapardır. Bunun haricinde surların belirli noktalarında konuşlandırılmış kulelerde vardır.

Din ve inanışthumb|200px|Bir kadın figürü Arkeolojik bulguların azlığı nedeni ile ``Kikladların`` kültürünün genelinde olduğu gibi, dinleri hakkında da kesinliği kanıtlanmış fazla bilgi yoktur. Girit uygarlığında pek çok dini mabet ve idol bulunmasına rağmen, ``Kikladların`` yaşam alanlarında, adalarda, sadece birkaç bulgu vardır. Yapılan kazılarda devasa bir kaya kütlesinin altındaki bir mağarada seramik parçalar ve bardaklar bulunmuştur, içinin yapısına ve içinde bulunan parçalara bakıldığında buranın genelde bulunan ev türünden çok farklı olduğu görülmüş ve dini bir mabed olduğu saptanmıştır. Bu bölgeye yakın bir başka yerde daha seramik objeler bulunmuş ve ara vermeden yapılan kazılarda dini yapı olduğu sanılan yerin çevresinde içleri değerli eşyalar ile dolu mezarlarda keşfedilmiştir. ``Kikladların`` günyüzüne çıkarılmış olan çoğunluğu kadın figürüne sahip mermer heykelleri de ``Kikladların`` muhtemelen genel Yunan kültüründe olduğu gibi çoktanrılı bir dinleri olduğunu gösterir.

Kaynaklar

Ayrıca bakınız

Linklercommons1|Cycladic culture

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar