Kil Mineralleri

Kil mineralleri- killerin büyük bir kısmını oluşturan sulu silikatlar grubu. Ayrışma yoluyla kil mineralleri oluşumunun üç genel mekanizması vardır:

  • kalıtım. Kalıtım, bir kil mineralinin, kaya döngüsünün önceki bir aşamasında başka bir bölgede meydana gelen reaksiyonlardan kaynaklandığı ve kilin mevcut ortamında kalacak kadar stabil olduğu anlamına gelir.
  • neoformasyon. Neoformasyon yoluyla köken, kilin çözeltiden çökelmesi veya amorf materyallerin reaksiyonlarından oluşması anlamına gelir.
  • dönüşüm. Dönüşüm oluşumu, kilin kimyasal reaksiyonlara girerken kalıtsal yapısının bir kısmını korumasını gerektirir. Bu reaksiyonlar tipik olarak çevreleyen ortamla iyon değişimi ve / veya oktahedral, tetrahedral veya sabit ara katman katyonlarının yapısının modifiye edildiği katman dönüşümü ile karakterize edilir.

Kristalleşme sırasında Silisyum ve alümina gibi kil olmayan kolloidlerin davranışı, oluşan spesifik kil minerallerinin belirlenmesinde önemlidir.

  1. Alkaliler (Ca2, Mg2) →silika.
  2. Alkaliler (K, Na, Li) → dispers silika.
  3. Düşük pH →kolloidler.
  4. Yüksek elektrolit içeriği→kolloidler.
  5. Alüminyum süspansiyonlar Silisyum süspansiyonlardan daha kolay Flokülasyon (yapışma, topaklanmış) yapar.
  6. Dağınık fazlar, topaklanmış fazlara göre yeraltı suları tarafından daha kolay uzaklaştırılır.

Bir kil türü, yeni koşullar altında katyon değişimi ve ayrışma ile diğerine dönüşebilir. Tüm yapılar, örneğin 21'den 11'e değişebilir, böylece montmorillonit, magnezyum bakımından zengin kayaçlar nemli, orta derecede süzülmüş koşullar altında havaya uçtuğunda oluşur, ancak daha sonra sızıntı devam ettikçe kaolinite dönüşür. Kaolinit, önemli konsantrasyonlarda kalsiyum varlığında oluşmaz. Potasyum ve magnezyumun nispi oranları, montmorillonit ve illitin ne kadar oluştuğunu belirler. Bazı montmorillonitler, yüksek K konsantrasyonu nedeniyle deniz ortamında illitlere dönüşürler. Karışık tabakalı killer genellikle illit ve klorit tabakaları arasından K veya Mg(OH)2'nin kısmi süzülmesi ve montmorillonit veya vermikülit içinde K veya Mg (OH) 2'nin eksik adsorpsiyonu ile oluşur.

Kaynak:

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.