Kilise Bilimi

Kısaca: Kilise bilimi veya eklesiyoloji (İngilizce: ``ecclesiology``) teolojideki konulardan biri olup özellikle Hristiyan teolojisinde önemli bir yer tutmaktadır. İnceleme alanı ``kilise`` kavramıdır. Kilise olgusunu çok detaylı ve büyük bir alanda inceler. İsminin kökeni İncil`de "kilise" anlamında kullanılan Yunanca bir kelime olan "``ekklesia``"dır. ...devamı ☟

Kilise bilimi veya eklesiyoloji (İngilizce: ``ecclesiology``) teolojideki konulardan biri olup özellikle Hristiyan teolojisinde önemli bir yer tutmaktadır. İnceleme alanı ``kilise`` kavramıdır. Kilise olgusunu çok detaylı ve büyük bir alanda inceler. İsminin kökeni İncil`de "kilise" anlamında kullanılan Yunanca bir kelime olan "``ekklesia``"dır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.