Kilisli Rifat Bilge

Kısaca: Kilisli Rifat Bilge Türk dili ve edebiyatı araştırmacısı. 1873 senesinde Kilis’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kilis’te yaptı. İstanbul Darülmuallimin’in iptidaiye (ilk), rüşdiye (orta) ve aliye bölümlerini bitirerek 1898’de muallim oldu. Çeşitli liselerde Arapça ve Türkçe dersleri verdi. İlahiyat ve Edebiyat Fakültelerinde Arap Edebiyatı okuttu. Bu arada Hukuk Fakültesini bitirdi. İstanbul kütüphanelerindeki Türkçe, Farisi ve Arabi yazma eserler üzerinde titiz çalışmaları ile ün yaptı. ...devamı ☟

Kilisli Rifat Bilge Türk dili ve edebiyatı araştırmacısı. 1873 senesinde Kilis’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kilis’te yaptı. İstanbul Darülmuallimin’in iptidaiye (ilk), rüşdiye (orta) ve aliye bölümlerini bitirerek 1898’de muallim oldu. Çeşitli liselerde Arapça ve Türkçe dersleri verdi. İlahiyat ve Edebiyat Fakültelerinde Arap Edebiyatı okuttu. Bu arada Hukuk Fakültesini bitirdi. İstanbul kütüphanelerindeki Türkçe, Farisi ve Arabi yazma eserler üzerinde titiz çalışmaları ile ün yaptı. Türk kültür tarihinde kıymetli eserleri yayına hazırladı. Ali Emiri’nin, Sahhaflardan satın aldığı Divanü Lügat-it-Türk’ün tertibini düzenleyerek neşretti. Bilahare günümüz Türkçesine de tercüme etti ise de bu tercüme basılmadı. 1953 senesinde Ankara’da öldü.

Eserleri:

Kitab-ı Dede Korkud (Dresden yazmasından), Divanü Lügat-it-Türk, İbniMühenna Lügati, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Bezm ü Rezm (Esterabadi’nin Kadı Burhaneddin dönemi tarihi), El-Kavanin-ül-Külliye, Divan-ı Türki, El-İdrak Haşiyesi,Keşfüzzünun (İbnül Emin’le beraber) Farisiden tercümeleri: Ferhengname-i Sadi-yi Gülistan, Bostan (Sadi-yi Şirazi’den).

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.