kilitlenme

Deadlock ya da kilitlenme, iki ya da daha fazla eylemin devam etmek için birbirlerinin bitmesini beklemesi ve sonuçta ikisinin de devam edememesi durumu. Genellikle "yumurta mı tavuk mu önce gelir?" gibi paradokslarda görülür.

Kilitlenme

Kilitlenme ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Deadlock

kilitlenme

kilitlenmek eylemi.

kilitlenme

Kilitlenmek işi.

kilitlenme

Türkçe kilitlenme kelimesinin İngilizce karşılığı.
deadlock

Yanıtlar