İnsanların yaşam çevrelerinde olağan olarak karşılanabilmelerini sağlayan ve onların bir biçimde anlaşılmasını sağlayan sosyal olgudur ...

KIMLIK (türkçe) anlamı
1. 1 . Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti
2. nitelik ve özelliklerle
3. birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü:
4. Kimliği bilinmeyen bir kadın.-
5. 2 . Kişinin kim olduğunu tanıtan belge
6. hüviyet
7. 3 . Herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan özelliklerin bütünü.
KIMLIK (türkçe) anlamı
8. toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti
9. nitelik ve özelliklerle birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan koşulların tümü.kim olduğunu tanıtlayan belge
10. hüviyet.herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan özelliklerin tümü.
KIMLIK (türkçe) ingilizcesi
1. n. identity
2. identification
3. certificate
KIMLIK (türkçe) fransızcası
1. identité [la]
KIMLIK (türkçe) almancası
1. Ausweis
2. Identität
3. Kennkarte

Kimlik hakkında bilgiler

İnsanların yaşam çevrelerinde olağan olarak karşılanabilmelerini sağlayan ve onların bir biçimde anlaşılmasını sağlayan sosyal olgudur

Kimlik ile ilgili başlıklar: Kimlik
İlgili Konu Başlıkları Tümü

TC Kimlik No

T.C. Kimlik No Sorgulama/Öğrenme http://tckimlik.nvi.gov.tr/Web/QueryIdentityNumber.aspx T.C. Kimlik No Doğrulama http://tckimlik.nvi.gov.tr/Web/VerifyIdentityNumber.aspx

Kimlik Bunalımı

Kişinin kim olduğu duygusunun, yani kimlik duygusunun gelişimi hazan, özellikle bu duygunun epeyce gerilime mâruz kaldığı gençlik döneminde, bunalımlar nedeniyle sekteye uğrar, içgüdüsel duygularla toplumsal rolün yüklediği zorunluluklar arasındaki çatışma kişisel kimlik ...

Kişisel Kimlik

Kişisel kimlik, herhangi bir bireyin hangi koşullar ve durumlar dahilinde bir ‘kişi’ sayılabileceğini, 'kişi kimliğine' sahip olabileceğini konu alan felsefî meseledir. Kökeni çok eskiye dayanan bu ontolojik mesele, biyoloji ve psikoloji gibi çeşitli bilimlerde kaydedilen önemli ...

Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimlik, pazarlamada (marketing), bir kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Kurumun kendini ifade etme şeklidir. Bu ifade belli sınırları çizilmiş ve genellikle değişmez bir ifadedir. Kurumu anımsatacak bir tasarımın ne ölçülerde ve nasıl kullanılması gerektiğini ...

T.C. Kimlik Numarası

T.C. Kimlik No, onbir haneden oluşan, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayıdır.