Kimyagerler Listesi

Kısaca: Kimyager (Kimya bilimci), Üniversitelerin Fen Fakülteleri'nin Kimya Lisans Bölümlerinden mezun olan; organik kimya, anorganik kimya, analitik kimya, biyokimya, fizikokimya gibi kimya bilimi konularında ileri düzeyde eğitim alan kimya bilimcilerdir. Araştırma geliştirme, kalite kontrol, kalite güvence, üretim, teknik yönetim, sorumlu müdürlük başlıca çalışma sahalarıdır. ...devamı ☟

K

imyager
(

K

imya bilimci), Üniversitelerin

F

en

F

akülteleri'nin

K

imya

L

isans

B

ölümlerinden mezun olan; organik kimya, anorganik kimya, analitik kimya, biyokimya, fizikokimya gibi kimya bilimi konularında ileri düzeyde eğitim alan kimya bilimcilerdir. Araştırma geliştirme, kalite kontrol, kalite güvence, üretim, teknik yönetim, sorumlu müdürlük başlıca çalışma sahalarıdır. Almanya

B

aşbakanı Angela

M

erkel, eski İngiltere

B

aşbakanı

M

argaret

T

hatcher,

E

czacıbaşı'nın kurucusu

N

ejat

E

czacıbaşı, Alfred

N

obel,

R

obert

B

oyle,

L

ouis

P

asteur,

L

inus

P

auling,

T

ürkiye'den ve dünyadan bazı ünlü kimyagerlerdir. Çoğu ilaç ve kimyasalı, bulan, sentezleyen ve üreten diğer ünlü kimyagerlerden bazıları şunlardır;

A

*

E

mil Abderhalden, (1877–1950), İsviçreli kimyager *

R

ichard Abegg, (1869–1910), Alman

K

imyager *

P

eter Agre, (1949-), Amerikalı

K

imyager ve

D

oktor, 2003

N

obel

K

imya Ödülü * Arthur Aikin, (1773–1855), İngiliz

K

imyager ve minarolojist *

J

ohan August Arfwedson, (1792–1841), İsveçli

K

imyager *

D

avid Anthony Alberola, (1859–1927), Amerikalı

K

imyager ve

F

izikçi * Amedeo Avogadro, (1776–1856), İtalyan

F

izikçi ve

K

imyager B m

B

unsen, (1811–1899), Alman

M

ucit ve

K

imyager *

E

duard

B

uchner, (1860–1917), 1907

N

obel

K

imya Ödülü

B

A

I

G

E

N

T

M

ichael , Ancient

T

races,

V

iking,

L

ondon,1998

B

A

I

G

E

N

T

M

ichael,

L

E

I

G

H

R

ichard,

T

he

E

lixir and the

S

tone,

P

enguin

B

ooks ,

L

ondon , 1998

B

A

R

B

A

U

L

T

Armand ,

L

O

r du

M

illième

M

atin,

E

ditions

J

’ai lu ,

P

aris, 1972

B

U

R

C

K

H

A

R

D

T

T

itus, Astroloji ve

S

imya (çev.

M

ehmed

T

emelli),

V

erka

Y

ayınları,

B

ursa, 1999

E

L

I

A

D

E

M

ircea,

F

orgerons et Alchimistes,

F

lammarion,

P

aris, 1977 C *

M

elvin

C

alvin, (1911–1997), Amerikalı

K

imyager, 1961

N

obel

K

imya Ödülü *

G

eorg

L

udwig

C

arius, (1829–1875), Alman

K

imyager *

H

einrich

C

aro, (1834–1910), Alman

K

imyager *

W

allace

C

arothers, (1896–1937), Amerikalı

K

imyager *

H

enry

C

avendish
(1731–1810), İngiliz

K

imyager *

Y

ves

C

hauvin (d. 1930), 2005

N

obel

K

imya Ödülü *

E

lias

J

ames

C

orey (d. 1928), Amerikalı

O

rganik

K

imyacı 1990

N

obel

K

imya Ödülü *

M

arie

C

urie
(1867–1934),

F

izikçi ve

K

imyager 1903

N

obel

F

izik Ödülü *

P

ierre

C

urie
(1859–1906), 1903

N

obel

F

izik Ödülü *

R

obert

C

url (d. 1933), winner of 1996

N

obel

K

imya Ödülü *

T

heodor

C

urtius, (1857–1928), Alman

K

imyager D *

J

ohn

D

alton
(1766–1844),

F

izikçi ve

K

imyacı *

C

arl

P

eter

H

enrik

D

am (1895–1976),

D

animarkalı

B

iyokimyacı 1943

N

obel

T

ıp ve

F

izyoloji Ödülü *

H

umphry

D

avy
(1778–1829) *

P

eter

D

ebye
(1884–1966) *

S

ir

J

ames

D

ewar, (1842–1923) *

O

tto

D

iels, (1876–1954), Alman

K

imyager, 1950

N

obel

K

imya Ödülü *

E

dward

D

oisy, (born 1893), Amerikalı biyokimyacı,1943

N

obel

T

ıp ve

F

izyoloji Ödülü *

D

avorin

D

olar, (1921-2005),

K

imyager *

E

mmanuel

D

ongala,

K

imyager *

J

ean

B

aptiste

D

umas, (1800–1884),

F

ransız

K

imyager E *

H

ans von

E

uler-

C

helpin (1873–1964), İsveçli

K

imyager, 1929

N

obel

K

imya Ödülü F *

M

ichael

F

araday (1791–1867), scientist *

H

ermann

E

mil

F

ischer (1852–1919), *

F

ranz

J

osephyager G *

J

ohan

G

adolin, (1760–1852),

F

inli

K

imyager *

V

ictor

G

oldschmidt, (1888–1947)

M

odern

J

eokimyanın

B

abası *

L

jubo

G

olic, (born 1932),

K

imyager. *

T

homas

G

raham, (1805–1869) *

W

illiam

H

ardin

G

raham ??? *

F

rancois Auguste

V

ictor

G

rignard, (1871–1935), 1912

N

obel

K

imya Ödülü *

R

obert

H

.

G

rubbs, (born 1942), 2005

N

obel

K

imya Ödülü H *

H

üseyin

H

ilmi

I

şık

H

azretleri(1911-2001) *

F

ritz

H

aber, (1868–1934) *

O

tto

H

ahn, (1879–1968) *

J

ohn

H

aldane,(1860–1936), İngiliz

B

iyokimyager *

O

dd

H

assel, (1897–1981),

N

orwegian

K

imyager 1969

N

obel

K

imya Ödülü *

C

harles

H

atchett, (1765–1847), İngiliz

K

imyager

N

iobiumun mucidi *

C

layton

H

eathcock, Amerikalı

K

imyager *

D

udley

R

.

H

erschbach, (1932-), Amerikalı

K

imyager, 1986

N

obel

K

imya Ödülü *

R

obert

H

avemann, (1910–1982),

K

imyager. *

G

eorge de

H

evesy, (1885–1966),

K

imyager, recipient of the

N

obel

K

imya Ödülü 1943 *

J

.

H

. van 't

H

off, (1852–1911),

D

utch physical

K

imyager, 1901

N

obel

K

imya Ödülü *

F

riedrich

H

offmann, (1660–1742), physician and

K

imyager *

R

oald

H

offmann, (born 1937),

P

olish-born Amerikalı

K

imyager, 1981

N

obel

K

imya Ödülü * August

W

ilhelm von

H

ofmann, (1818–1892) Alman

O

rganik

K

imyacı *

J

aroslav

H

eyrovsky, (1890–1967),

C

zech

K

imyager, 1959

N

obel

K

imya Ödülü *

G

erhard

H

erzberg, (1904–1999), Alman-

C

anadian

K

imyager, 1971

N

obel

K

imya Ödülü I *

S

ir

C

hristopher

K

elk

I

ngold
(1893–1970), İngiliz

K

imyager J *

F

rederic

J

oliot-

C

urie
(1900–1958),

F

ransız

K

imyager ve fizikçi *

I

rène

J

oliot-

C

urie
(1897–1956),

F

ransız

K

imyager ve fizikçi K *

P

aul

K

arrer, (1889–1971), 1937

N

obel

K

imya Ödülü *

K

arl

W

ilhelm

G

ottlob

K

astner (1783–1857) *

F

riedrich August

K

ekulé von

S

tradonitz, (1829–1896), Alman

K

imyager *

E

mil

K

noevenagel, (1865–1921) * Adolph

W

ilhelm

H

ermann

K

olbe, (1818–1884) *

I

zaak

K

olthoff, (1894–1993) Analitikl

K

imyanın

B

abası * Aleksandra

K

ornhauser, (born 1926),

K

imyager. *

H

arold

K

roto, (born 1939), İngiliz

K

imyager, 1996

N

obel

K

imya Ödülü *

R

ichard

K

uhn (1900–1967), 1938

N

obel Ödülü L *

I

rving

L

angmuir, (1881–1957),

K

imyager,

F

izikçi * Antoine

L

avoisier, (1743–1794),

F

ransız Öncü

K

imyager *

E

un

L

ee, (born 1946),

K

oreli

O

rganik

K

imyacı *

Y

uan

T

.

L

ee, (born 1936), 1986

N

obel

K

imya Ödülü *

J

anez

L

evec, (born 1943),

K

imyager. *

P

rimo

L

evi, (1919–1987), resistance fighter,

K

imyager ve

R

omancı *

G

ilbert

N

.

L

ewis, (1875–1946), Amerikalı

K

imyager *

J

oseph

L

ister, 1st

B

aron

L

ister, (1827–1912), İngiliz

C

errah *

H

enri

L

ouis le

C

hatelier, (1850–1936) *

W

illard

L

ibby (1908–1980), Amerikalı

K

imyager,1960

N

obel

K

imya Ödülü *

J

ustus von

L

iebig, (1803–1873), Alman

M

ucit *

C

hristopher

L

onguet-

H

iggens, İngiliz

K

imyager *

M

artin

L

owry, (1874–1936), İngiliz

K

imyager M *

V

ladimir

V

asilevich

M

arkovnikov, (1838–1904) *

L

ise

M

eitner, (1878–1968),

F

izikçi *

D

mitri

I

vanovich

M

endeleev, (1834–1907),

K

imyager,

P

eriyodik

T

ablo ve

E

lemetlerin

M

ucidi *

J

ohn

M

ercer, (1791–1866),

K

imyager ve sanayici *

R

obert

B

ruce

M

errifield, (1921–2006),

K

atı

F

az

K

imyageri *

L

othar

M

eyer, (1830–1895) *

V

iktor

M

eyer, (1848–1897), *

K

urt

H

einrich

M

eyer *

S

tanley

M

iller (born 1930), Amerikalı

K

imyager *

L

uis

E

.

M

iramontes (1925–2004), *

W

illiam A.

M

itchell, (1911–2004), * Alexander

M

itscherlic, (1836–1918),

K

imyager *

J

acques

M

onod, (1910–1976),

B

iyokimyacı,

N

obel

T

ıp ve

F

izyoloji Ödülü 1965 *

P

eter

M

oore (born 1939), Amerikalı biokimyacı, *

H

enry

G

wyn

J

effreys

M

oseley (1887-1915), İngiliz

F

izikçi *

R

obert

S

.

M

ulliken, (1896–1986), Amerikalı

F

izikçi,

K

imyager N *

R

obert

N

albandyan, (1937–2002),

E

rmeni protein kimyacısı *

I

saac

N

ewton, (1642–1727),

B

ilimci ve

K

imyager *

K

yriacos

C

osta

N

icolaou, Amerikalı

K

imyager * Alfred

N

obel, İsveçli

K

imyager O *

G

eorge Andrew

O

lah, (born 1927), 1994

N

obel

K

imya Ödülü *

L

ars

O

nsager, (1903–1976), physical

K

imyager, 1968

N

obel

K

imya Ödülü *

W

ilhelm

O

stwald, (1853–1932), 1909

N

obel

K

imya Ödülü P *

P

aracelsus, (1493–1541), alchemist *

R

udolph

P

ariser, (born 1923), theorik ve organik kimyacı *

R

obert

G

.

P

arr, (born 1921), theorik kimyacı *

L

ouis

P

asteur, (1822–1895),

F

ransız

B

iyo

K

imyager *

L

inus

P

auling, (1901–1994),

N

obel

B

arış ve

K

imya Ödülü *

W

illiam

P

erkin, (1838–1907) İngiliz

O

rganik

K

imyacı ve

B

oyanın

M

ucidi *

J

ohn A.

P

ople, (1925–2004),

T

eorik

K

imyacı, 1998

N

obel

K

imya Ödülü *

R

oy

J

.

P

lunkett, (1910–1994),

T

eflonun

M

ucidi *

F

ritz

P

regl, (1869–1930),

K

imyager,

N

obel

K

imya Ödülü 1923. *

V

ladimir

P

relog, (1906–1998), 1975

N

obel

K

imya Ödülü *

J

oseph

P

riestley, (1733–1804) *

I

lya

P

rigogine, (1917–2003), 1977

N

obel

K

imya Ödülü *

J

ohn

C

harles

P

olanyi, (born 1929),

K

anadalı

K

imyager,

N

obel

K

imya Ödülü 1986. Q * Ğilem

Q

amay
(1901–1970),

S

ovyet

K

imyager R *

W

illiam

R

amsay, (born 1852), İrlandalı

K

imyager *

H

enry

R

apoport, Amerikalı

K

imyager,

U

C

B

erkeley *

R

hazes (

R

azi), (865–925) *

M

arij

R

ebek,

K

imyager. *

H

enri

V

ictor

R

egnault (1810–1878),

F

ransız

K

imyager ve

F

izikçi *

T

adeus

R

eichstein, (1897–1996),

K

imyager, 1950

N

obel

T

ıp ve

F

izyoloji Ödülü *

S

tuart A.

R

ice, (born 1932),

F

izikokimyacı *

E

llen

S

wallow

R

ichards, (1842–1911),

E

ndüstriyel ve Çevre

K

imyageri *

J

eremias

B

enjamin

R

ichter (1762–1807), Alman

K

imyager. *

H

.

M

.

R

ouell, (1718–1779) *

L

eopold

R

uzicka, (1887–1976), 1939

N

obel

K

imya Ödülü S *

P

aul

S

abatier, (1854–1941), 1912

N

obel

K

imya Ödülü *

M

aks

S

amec, (1844–1889),

S

loven

K

imyager. *

C

arl

W

ilhelm

S

cheele, (1742–1786), İsveçli 18.yy

K

imyager, temel elementlerin mucidi *

S

tuart

L

.

S

chreiber, (born 1956), Amerikalı

K

imyager, kimyasal biyoplojinin öncüsü *

R

ichard

R

.

S

chrock, (born 1945), 2005

N

obel

K

imya Ödülü *

G

lenn

T

.

S

eaborg, (1912–1999), 1951

N

obel

K

imya Ödülü *

N

ils

G

abriel

S

efström, (1787–1845),

K

imyager. *

F

rancesco

S

elmi, (1817–1881),

I

talyan

K

imyager. *

N

ikolay

N

ikolayevich

S

emyonov, (1896–1986),

F

izikçi ve

K

imyager, 1956

N

obel

K

imya Ödülü *

I

srael

S

hahak, (1933–2001) *

K

.

B

arry

S

harpless, (born 1941), 2001

N

obel

K

imya Ödülü *

P

eter

S

chultz, Amerikalı

K

imyager *

O

ktay

S

inanoglu
, (born 1935),

T

ürk

K

imyager ve

K

imya

M

ühendisi

T

eorik

K

imyanın Öncüsü *

S

.

P

.

L

.

S

ørensen, (1868–1939),

D

animarkalı

K

imyager *

F

rederick

S

oddy, (1877–1956), İngiliz

K

imyager, 1921

N

obel

K

imya Ödülü *

W

endell

M

eredith

S

tanley, (1904–1971), 1946

N

obel

K

imya Ödülü *

B

ranko

S

tanovnik, (born 1938),

K

imyager. *

H

ermann

S

taudinger, (1881–1965),

P

olimer

K

imyacısı, 1953

N

obel

K

imya Ödülü * Alfred

S

tock, (1876–1946) *

D

aston

S

tocholm, (1884–1971), 1926

N

obel

K

imya Ödülü *

F

raser

S

toddart, (1945),

K

imyager, *

G

ilbert

S

tork T *

R

ichard

T

aylor, (1965-),

P

rofessor of

O

rganic

K

imyagerry,

U

niversity of

Y

ork. *

H

enry

T

aube, (born 1915), 1983

N

obel

K

imya Ödülü *

M

iha

T

isler, (born 1926),

K

imyager. U *

H

arold

C

layton

U

rey
(1893–1981), 1934

N

obel

K

imya Ödülü. V *

L

auri

V

aska, (born 1925),

E

stonian/Amerikalı

K

imyager. * Artturi

I

lmari

V

irtanen, (1895–1973),

K

imyager,

N

obel

P

rize laureate * Alessandro

V

olta
, (1745–1827), italyan fizikci ve electro kimyager,

V

olta hücresini icat etti W *

J

ohannes

D

iderik van der

W

aals, (1837–1923) *

J

ohn

E

rnest

W

alker * Alfred

W

erner, (1866–1919), 1913

N

obel

K

imya Ödülü *

G

eorge

W

hitesides, Amerikalı

K

imyager *

H

einrich

O

tto

W

ieland (1877–1957) Alman

K

imyager 1927

N

obel

K

imya Ödülü *

H

arvey

W

.

W

iley, (1844–1930),

U

S

K

imyager,

P

ure food & drug advocate *

S

ir

G

eoffrey

W

ilkinson, (1921–1996), 1973

N

obel

K

imya Ödülü *

F

riedrich

W

oehler, (1800–1882), Alman

K

imyager *

W

illiam

H

yde

W

ollaston, (1766–1828), İngiliz

K

imyager *

R

obert

B

.

W

oodward (1917–1979), 1965

N

obel

K

imya Ödülü *

K

urt

W

üthrich, (born 1938), 2002

N

obel

K

imya Ödülü *

C

harles-Adolphe

W

urtz, (1817–1884) *

F

riedrich

W

öhler
, Alman

K

imyager (1800-1882) X *

X

iaoliang

S

unney

X

ie
(d. 1962), Çinli

K

imyager Y *

S

abir

Y

unusov
(1909–1995),

S

ovyet

K

imyager (alkaloids) Z * Ahmed

H

.

Z

ewail
(d. 1946),

M

ısırlı, 1999

N

obel

K

imya Ödülü

K

aynak

R

etrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/

L

ist_of_chemists"

K

aynaklar

V

ikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.