Kimyasal Denge

Kısaca: Kimyasal denge, iki yönlü bir reaksiyonda; ürünlerin meydana geliş hızının, ürünlerden tekrar reaksiyona girenlerin meydana geliş hızına eşit olduğu hal. Böyle denklemlerde reaksiyonun her iki tarafa olabileceğini göstemek için çift olarak ok <math>\leftrightarrow</math> kullanılır. Genel olarak şöyle göstermek mümkündür: ...devamı ☟

Kimyasal denge, iki yönlü bir reaksiyonda; ürünlerin meydana geliş hızının, ürünlerden tekrar reaksiyona girenlerin meydana geliş hızına eşit olduğu hal. Böyle denklemlerde reaksiyonun her iki tarafa olabileceğini göstemek için çift olarak ok \leftrightarrow kullanılır. Genel olarak şöyle göstermek mümkündür:

A + B \leftrightarrow C + D


Burada A ve B reaksiyona giren başlangıç maddeleri, C ve D ise meydana gelen ürünlerdir. A ve B`nin reaksiyona girme hızı, konsantrasyonlarına (derişimlerine), sıcaklığa ve katalizör mevcudiyetine bağlıdır. Reaksiyon ilerledikçe, A ve B`nin konsantrasyonları ve reaksiyon hızları azalır. C ve D nin konsantrasyonları ve bunların reaksiyona girme hızları da artar. Neticede A ve B`nin reaksiyon hızı, C ve D`nin reaksiyon hızına eşit olur ve eşit hızlarda kesiksiz olarak devam eden reaksiyonlar arasında dinamik bir denge kurulur. Bu, onların konsantrasyonlarının eşit olduğu manasına gelmez. Fakat A, B, C ve D`nin konsantrasyonlarının sabit kalması demektir. Sıcaklık ve basıncın denge üzerinde etkisi vardır. Bunlardan birini veya maddelerden birinin konsantrasyonunun değiştirilmesi halinde, denge sağa veya sola meylederek değişir ve yeni konsantrasyon değerleri meydana gelir.

Reaksiyonların bir çoğu iki yönlüdür. Endüstride, istenen ürünlerin lehine reaksiyonu yönlendirmek esastır.

Sıcaklığın artması genellikle her reaksiyonun hızını artırır. Fakat istenen reaksiyonun hızının, ters reaksiyona oranla en yüksek olduğu optimum bir sıcaklık vardır. Eğer gazlar söz konusu ise, basınç değişimi dengeye etki eder. Ürünlerden birinin ortamdan alınması reaksiyonun tamamlanmasına imkan hazırlar.

Kaynaklar

Vikipedi

kimyasal denge

Türkçe kimyasal denge kelimelerinin İngilizce karşılığı.
chemical equilibrium

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kimyasal denge
3 yıl önce

Kimyasal denge, iki yönlü bir tepkimede ürünlerin meydana geliş hızının, ürünlerden tekrar tepkimeye girenlerin meydana geliş hızına eşit olduğu durumdur...

Kimyasal denge, Basınç, Katalizör, Reaksiyon, Sıcaklık, Konsantrasyon
Kimyasal reaktiflik
3 yıl önce

Kimyasal denge, asit ve baz kimyası, elektron aktarımı tepkimesi ve entropi gibi konular kimyasal reaktifliğin temel kavramlarıdır. Kimyasal denge, asit...

Denge sabiti
3 yıl önce

Kimyasal tepkimelerde giren ve ürünün derişimlerinin sabit olması durumuna kimyasal denge olarak adlandırılmaktadır. Kimyasal denge durumunda, ileri ve...

Kimyasal kararlılık
3 yıl önce

bir sistem en düşük enerji seviyesinde olduğunda ya da çevresi ile kimyasal denge kurduğunda oluşur. Bu, atomların veya moleküllerin tek tek biçim değiştirdiği...

Termodinamik denge
3 yıl önce

termodinamik sistem, ısıl denge, mekanik denge, radyasyon dengesi ve kimyasal dengede olduğunda, sistem termodinamik dengededir ve cisimler arası net ısı...

Termodinamik denge, Homojen, Taslak, Termodinamik
Gibbs Serbest Enerjisi
3 yıl önce

{{[C]}^{c}{[D]}^{d}}{{[A]}^{a}{[B]}^{b}}}} şeklindedir. Sistem denge noktasına ulaştığında ΔrG = 0 ve Q = K (kimyasal denge sabiti) olur. Yukarıdaki eşitlik yeniden yazıldığında;...

Le Chatelier İlkesi
3 yıl önce

Chatelier-Braun İlkesi olarak da bilinir. Henry Louis Le Chatelier Kimyasal Tepkimelerde Denge Sabiti Formülü: Kd = 1/KP(RT)n (‡T = Mutlak sıcaklık (K)‡, R...

Le Chatelier İlkesi, Kimya, Taslak, Karl Ferdinand Braun, Henry Louis Le Chatelier
Dengeli
3 yıl önce

bileşke kuvvet vektörünün ve bileşke moment vektörünün sıfır olması Kimyasal denge - İki yönlü bir tepkimede; ürünlerin meydana geliş hızının, ürünlerden...

Dengeli, Ardahan (il), DSA, Denge, Denge noktası, Dengeli, Göle, Dengeli Translokasyon, Dinamik denge sistemi, Eqilubrium Noktası, Göle, Ardahan, Hidrostatik denge