Kimyasal Reaksiyon

Kısaca: Kimyasal tepkime ya da kimyasal reaksiyon, iki veya daha fazla maddenin birbiri ile etkileşmesi sonucu kendi özelliklerini kaybederek yeni özellikte maddeler oluşturmasıdır. ...devamı ☟

Kimyasal reaksiyon ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Kimyasal tepkime

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kimyasal reaksiyon
2 yıl önce

Kimyasal tepkime ya da kimyasal reaksiyon, iki veya daha fazla maddenin birbiri ile etkileşmesi sonucu kendi özelliklerini kaybederek yeni özellikte maddeler...

Kimyasal tepkime, Kinetik enerji, İyon, Atom, Molekül, Potansiyel enerji, Derişim, Entalpi, Katalizör, Sıcaklık, Mol
Reaksiyon mekanizması
2 yıl önce

Bir tepkime mekanizması kimyasal bir reaksiyonun nasıl çalıştığını adım adım yazan bir tepkime mekanizmasıdır. Reaksiyon mekanizmasının birçok türü vardır...

Kimyasal reaktiflik
2 yıl önce

çözeltisine eklendiğinde meydana gelen reaksiyon elektron transfer reaksiyonlarına basit bir örnektir. Bu örnekte oluşan reaksiyon Cu(s) + 2 Ag+(aq) → Cu2+(aq)...

Kemilüminesans
5 yıl önce

reaksiyonları sonucu gözlemlenir. Işığın bir yüzeyden yayımlanmasından farklı olarak burada ışığın yayımlanma nedeni kimyasal reaksiyondur. Kimyasal reaksiyon...

Kimyasal madde
2 yıl önce

Kimyasal madde, bir kimyasal maddenin sabit bir kimyasal bileşimi ve karakteristik özelliklere sahip bir madde türüdür. Bu kimyasal bağlar bozulmadan...

Nükleer reaksiyon
2 yıl önce

gibi reaksiyonlarda yer alan atomaltı parçacıklar proton, nötron veya yüksek enerjili elektron olabilir. Kimyasal reaksiyondan farkı, kimyasal reaksiyonların...

Nükleer tepkime, Kimya, Proton, Taslak
Kimyasal denge
2 yıl önce

konsantrasyonları ve reaksiyon hızları azalır. C ve D nin konsantrasyonları ve bunların reaksiyona girme hızları da artar. Neticede A ve B'nin reaksiyon hızı, C ve...

Kimyasal denge, Basınç, Katalizör, Reaksiyon, Sıcaklık, Konsantrasyon
Kimyasal evrim
5 yıl önce

evrendeki moleküllerin bolluğu ve reaksiyonları ve bunların radyasyonla etkileşimi üzerine çalışma Kozmokimya , evrendeki kimyasal bileşimlerin ve bunlara yol...