Kimyasal Sava��

Kimyasal (anlam ayrımı)

Kimyasal madde özel bir kimyasal bileşim içeren malzemedir.

Fizikokimya

Fizikokimya kısaca kimyasal değişim içermeyen Kimyayı tasvir eder.

kimyasal savaş

Bakteri veya virüslere göre daha tehlikelidir. Sinir gazı denen, 2. Dünya Savaşı öncesinde Almanlar tarafından keşfedilen G tipi (sarın, soman, tabun) ve İngilizler tarafından yeni böcek türleri araştırırken bulunan VX gibi organik fosfat bileşenleridir.

Kimya'nın tarihsel gelişimi

Kimya sözcüğünün hem (Eski Mısır dilinde "kara" ya da "Kara Ülke") sözcüğünden türediği sanılmaktadır. Bir başka sav da khemeia (Eski Yunanca khyma: "metal dökümü) sözcüğünden türediğidir. Kimyanın kökenleri felsefe, simya, metalürji ve tıp gibi çok çeşit...

Kimyasal işlem

Bilimsel açıdan kimyasal proses (veya kimyasal süreç), bir veya birden fazla kimyasalın veya kimyasal bileşiğin farklı biçimlere dönüştürüldüğü süreçlere

Kimyasal kararlılık

Kimyasal kararlılık, kimyada teknik anlamda kullanıldığında kimyasal bir sistemin termodinamik kararlılığı anlamına gelir.

kimyasal madde

Kimyasal madde, bir kimyasal maddenin sabit bir kimyasal bileşimi ve karakteristik özelliklere sahip bir madde türüdür. Bu kimyasal bağlar bozulmadan, fiziksel ayırma yöntemleri ile bileşenlerine ayrılmaz. Bu kimyasallar katı, sıvı veya gaz halinde olabi...

Kimyasal Harp

polimer kimyası

Fiziksel kimya

Fiziksel kimya, organik ya da inorganik, yalın ya da karışım halindeki kimyasal sistemleri fizik yasaları yöntemleriyle inceleyen bilim dalı.