Kimyasal Silahlar

Kısaca: Kimyevî (kimyasal) özellikleri dolayısıyla öldürücü, yaralayıcı veya tahriş edici tesir gösteren veya geçici olarak felç, körlük, sağırlık yapan, göz yaşartan veya şuur kaybına sebeb olan; sis, iz ve yangın husûle getiren; katı, sıvı veya gaz halindeki kimyevî maddeler kullanılarak yapılan silahlar. Düşmandan saklanmak veya düşmanı şaşırtmak gayesiyle kullanılan sis ve yangın bombaları ile düşmanın yerini belirlemek gayesiyle kullanılan kimyevî yaprak dökücüler ve ot öldürücüler de kimyevî silah ...devamı ☟

kimyasal silahlar
Kimyasal Silahlar

Kimyevi (kimyasal) özellikleri dolayısıyla öldürücü, yaralayıcı veya tahriş edici tesir gösteren veya geçici olarak felç, körlük, sağırlık yapan, göz yaşartan veya şuur kaybına sebeb olan; sis, iz ve yangın husule getiren; katı, sıvı veya gaz halindeki kimyevi maddeler kullanılarak yapılan silahlar. Düşmandan saklanmak veya düşmanı şaşırtmak gayesiyle kullanılan sis ve yangın bombaları ile düşmanın yerini belirlemek gayesiyle kullanılan kimyevi yaprak dökücüler ve ot öldürücüler de kimyevi silah olarak kabul edilir.

İlk olarak Almanların Birinci Dünya Savaşında, önce Rus ve Polanyalılara, sonra da İngiliz ve Fransızlara karşı kullanıp, başarılar kazandıkları kimyevi silahlar, İtilaf devletlerince de yapılıp kullanılmaya başlandı. Bu savaşta kullanılan hardal (iperit) gazı, bir milyon üç yüz bin kişiye tesir etti ve bunlardan 91.000 kişi hayatını kaybetti. İkinci Dünya Savaşında Almanlar tarafından bugünkü kimyevi silahların çekirdeğini teşkil eden sinir gazları geliştirildi. Bu korkunç silahlar milletlerarası antlaşmalarla yasaklanmasına rağmen, son yıllarda cereyan eden Afganistan, Kamboçya, Tayland, Eritre ve Irak-İran savaşlarında kullanıldı. Bugün ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, İsrail vb. devletlerin elinde Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında kullanılan gazlardan yüzlerce defa daha zehirli ve öldürücü özellikte kimyevi silahlar mevcuttur.

Kimyevi silahları fizyolojik etkilerine göre altı kısma ayırmak mümkündür:

a) Boğucu maddeler: Bu gruptaki maddeler buhar halinde solunum yolu ile girerek akciğerlere zarar verirler. Zarar gören akciğer solunum görevini yapamaz duruma gelmekle ölümlere sebeb olur. Klor, klorpikrin, fosgen ve difosgen bu gruptandır. Koruyucu maskeler tam bir koruma sağlar. Maske yoksa bu gazlar 24-48 saat içinde ölüme sebeb olabilir. Hastalananların temiz ve açık havalı yerlerde tam istirahatı gerekir. Akciğerler zarar gördüğü için, hiçbir zaman sun’i solunum yaptırılmamalıdır. Doktor gelinceye kadar hasta sıcak tutulmalı, battaniye örtülmeli ve çay gibi kalbi kuvvetlendirici sıvılar içirilmelidir.

b) Kan zehirleyici maddeler: Bu gibi maddeler kandaki hemoglobinin oksijen almasını, hemoglobindeki oksijenin kan dokularına gitmesini engeller. Asitli, siyanürlü, hidrojenli, klorlu, florlu bileşikler kullanılır. Damar açıcı, solunum ve kalbi kuvvetlendirici ilaçlar verilir. Koruyucu maskeler bu gazlara karşı korunma sağlarlar. Hasta temiz ve bol havalı bir yere götürülmeli, sun’i teneffüs yaptırılmamalıdır.

c) Sinir yıpratıcı ve bozucu maddeler: Bu gruptaki maddeler vücuda girdiklerinde sinirler üzerine yaptıkları etki ile insanları çıldırtır ve felç eder.

Zehirleme dereceleri çok yüksektir. Tabun, sarin ve soman bu gruptandır. Sinir dengesi bozuklukları ölüme yol açabilir. Etki bölgesinden uzaklaşılmalıdır.

Saldırıdan önce alarm ve ikazla birlikte gaz maskesi takılmalıdır. Kırk saniye içinde etki gösteren bu kimyevi bileşiklere karşı ilk yardım servisince yardım yapılamayacağından, etki altında kalan kimseye atropin ampul yapılmalıdır. En kısa süre içinde etki alanının dışına çıkmalıdır.

d) Yakıcı maddeler: Bu gruptaki maddeler, cildi yakarak insan ve havanlara zarar verirler. İperit, levizit, diklorarsin ve fosgen bu gruptandır. Etkisi geçtir. Buhar halinde ise, akciğerlere ve gözlere zarar verirler. Deride kabarcıklar yapar. Maske, koruyucu elbise ve M 5 merhemi yakıcı maddelere karşı iyi korunma sağlar.

e) Kusturucu maddeler: İnsanların sindirim ve sinir sistemlerini etkileyen kusturucu bileşiklerdir. Difenil klorarsin, difenil siyonarsin ve adamzit bu gruptandır.

Tesirleri geçici olduğu için eğitim ve olağanüstü hallerde de kullanılabilir. Maske ile korunma sağlar.

f) İnsanların gözlerinden yaş getiren maddeler: Klorasetofenon ve ortoklorobenzol malononitril bu gruptandır. Öldürücü tesiri yoktur. Geçici olarak gözyaşı getirdiğinden eğitim ve olağanüstü hallerde de bu maddeler kullanılabilir. Koruyucu maske ile tam bir korunma sağlanır. Etki bölgesinin dışına çıkmalıdır.

Korunma yolları: Zehirli gazların zararlarından korunmada asıl olan bunlara maruz kalmanın önlenmesidir. Bunun için ikaz sinyali verildiği anda; varsa filtreli havalandırması olan sığınaklara gidilmeli, yoksa evin kapı ve pencerelerini sıkıca kapatmalı, aralıklarla çamaşır suyu ile ıslatılmış havlu vb. konmalı maske ve NBC denilen koruyucu elbise giyilmelidir. Maske yoksa, ağız ve burunun ıslak bezle kapatılması fosfen gibi boğucu gazlara karşı koruyuculuk sağlayabilir.

Eğer sinir gazı kullanıldığı biliniyorsa, koruyucu olarak pridostigmin, ilaca maruz kaldıktan sonra ise atropin, pam ve diazepam kullanılır. Eğer hardal gazı kullanılmışsa; göz ve cild, seyreltilmiş NaHCO3 (sodyum bikarbonat) ve ayrıca bol su ve sabunla yıkanır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

kimyasal silahlar Resimleri

Kimyasal savaş
1 yıl önce

Kimyasal savaş, kimyasal silahların kullanıldığı saldırılara verilen isimdir. Kimyasal silahlar, insan üzerinde fiziksel ya psikolojik tahrip etkisi yapmak...

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi
4 yıl önce

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (CWC), kimyasal silahların üretimini, stoklanmasını ve kullanımını yasaklayan bir silah kontrol antlaşmasıdır. Konvansiyonun...

Kimyasal silahların kontrolüne ilişkin uluslararası antlaşmalar
1 yıl önce

bu yana devletler savaş aracı olarak çeşitli kimyasal silahlar geliştirmeye çalışmaktadır. Bu silahların içerdikleri kimyevi maddeler nedeniyle insan...

Kimyasal silah
1 yıl önce

Kimyasal silahlar, insan üzerinde fiziksel psikolojik tahrip etkisi yapmak üzere kimyevi maddelerin zehirleyici özelliklerinden yararlanılarak üretilmiş...

Silah
1 yıl önce

ve füzeler Ağır silahlar Hava silahları Deniz silahları Zırhlı silahlar Topçu Baraj Biyolojik silahlar Kamuflaj Süvari Kimyasal silahlar Birleşik kollar...

Silah, Tank, Radar, Uçak gemisi, Sonar, Lazer, Denizaltı, Savaş Uçağı, Ateşli silahlar, Balta, Barut
Kitle imha silahı
4 yıl önce

imha silahı ya da ABC silahı (kısaca KİS), büyük sayılarda ölümlere sebep olabilecek silaha verilen isimdir. Genellikle nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar...

Hardal gazı
1 yıl önce

üzerinde bu gazı kullanmıştır. Kimyasal savaş Sinir ajanları Kimyasal silahlar ^ "Dosyalar.Hurriyet - Kimyasal silahlar". 28 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından...

Hardal gazı, Zehirli gazlar, Kimyasal silahlar, Kükürt klorür
Cenevre Protokolü
1 yıl önce

söylemiyordu. Sonraki antlaşmalar (1972 Biyolojik Silahlar Konvansiyonu ve 1993 Kimyasal Silahlar Konvansiyonu) bu durumları da kapsayacak şekilde oluşturuldu...