Bir sözü aynı zamanda hem gerçek hem de mecazi anlamıyla kullanma sanatıdır. Sözün açık söylenmesinin hoş olmadığı durumlarda alay, şaka, sitem amacıyla kullanılır. Bu kullanışta sözün geçek anlamından bir sonuç çıksa da geçerli olan mecazi anlamıdır. Örneğin Şeyhülislam Yahya�nın, "Dilber gelince bezme yüzü güldü aşıkın" dizesinde bir kişinin gerçek yüzünün gülmesini anlamaya bir engel yok. Ama asıl anlatılmak istenen aşığın çok sevinmiş olmasıdır (mecazi anlam). T

Kinaye

Bir sözü aynı zamanda hem gerçek hem de mecazi anlamıyla kullanma sanatıdır. Sözün açık söylenmesinin hoş olmadığı durumlarda alay, şaka, sitem amacıyla kullanılır. Bu kullanışta sözün geçek anlamından bir sonuç çıksa da geçerli olan mecazi anlamıdır. Örneğin Şeyhülislam Yahya’nın, "Dilber gelince bezme yüzü güldü aşıkın" dizesinde bir kişinin gerçek yüzünün gülmesini anlamaya bir engel yok. Ama asıl anlatılmak istenen aşığın çok sevinmiş olmasıdır (mecazi anlam).
Türkçe deyimlerin çoğu mecazi anlamlarıyla kullanıldığı için kinayedir. Kinayede sözün başka bir anlama gelmesi olasılığı yoksa bu türe "kinaye-i karibe" denir. Eğer sözün anlamı gizleniyorsa kinaye "kinaye-i baide" olarak adlandırılır. Nitelenen tek özelliği belirten kinayeye "kinaye-i müfrede" (tek kinaye), birkaç özelliği birden belirten kinayeye de "kinaye-i mürekkebe" (birleşik kinaye) adı verilir.

Kinaye

1 . Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz:
"Babam bu kinayeyi anlardı sanırım, fakat anlamamazlıktan gelirdi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Üstü kapalı, sitemli, dokunaklı söz:
"Demek lokantadaki kinayeler hep ona karşıydı. Aleyhine bir şeyler kuruluyordu."- S. F. Abasıyanık.
3 . edebiyatSözün gelişiyle, gerçek anlamların dışında bir kavrama değinme sanatı.

Kinaye

düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz.
üstü kapalı, sitemli, dokunaklı söz.
bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlama gelecek biçimde kullanma sanatı, değinmece.

Kinaye

Türkçe Kinaye kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. allusion, allegory, metonymy, pointer, trope

Kinaye

Türkçe Kinaye kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Hieb, Metonymie

İlgili konuları ara

Yanıtlar