kiralık asker

Paralı asker; herhangi bir çatışmaya, çatışmadan doğrudan kazanım elde edeceklere hizmet etmek üzere katılan ve hizmeti sonucunda belirli bir menfaat veya para kazanan silahlı savaşçı veya askere denir.
Paralı askerler, katıldıkları çatışmanın siyasi veya ekonomik sonuçlarıyla genelde ilgilenmeyerek, hizmetlerini daha çok bir meslek olarak benimseyen kişilerdir.

Kiralık asker

Kiralık asker ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Paralı asker

Yanıtlar