Kireçtaşı şu anlamı gelebilir:

Kireçtaşı

Kireçtaşı ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Kireç taşı

kireçtaşı

kireç elde etmekte kullanılan, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç, kalker.

kireçtaşı

Türkçe kireçtaşı kelimesinin İngilizce karşılığı.
limestone kalker

kireçtaşı

Türkçe kireçtaşı kelimesinin Fransızca karşılığı.
calcaire [le]

kireçtaşı

Türkçe kireçtaşı kelimesinin Almanca karşılığı.
Kalkstein

İlgili konuları ara

Yanıtlar