Kiriş

Kısaca: Kiriş (mimarlık) ...devamı ☟

Kiriş ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Kiriş, Kemer

kiriş

Türkçe kiriş kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. tendinous
n. catgut, string, chord, tendon, tie beam, balk, baulk, beam, bowstring, girder, gut, joist, ligament, rafter, rib, sinew, span, stringcourse, tie, timber, traverse, wire
v. become wrinkled, wrinkle, bunch, cockle, corrugate, crease, crinkle, crumple, frill, pucker, ripple, ruck, ruck up, ruffle, shrivel, shrivel up

kiriş

Türkçe kiriş kelimesinin Fransızca karşılığı.
corde [la], tendon [le], longeron [le], solive [la], poutre [la], poutrelle [la]

kiriş

Türkçe kiriş kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Balken, Bogensehne, Flechse, Kantholz, Saite, Sehne

kiriş

1 . Bazı telli müzik araçlarında kullanılan, hayvan bağırsaklarından yapılan tel.
2 . Ok atılan yayın iki ucu arasındaki esnek bağ.
3 . anatomiKasların uçlarında bulunan, kasları kemiklere ve başka organlara bağlayan beyazımsı kordon.
4 . matematikBir eğrinin iki noktasını birleştiren doğru parçası.
5 . mimarlikYapılarda dört köşe kalın keresteden, demirden veya betonarmeden yapılmış yatay destek parçası.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
kirişi kırmak

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kiriş, Kemer
6 yıl önce

Kiriş, Antalya ili Kemer ilçesi'ne bağlı bir mahalledir. Ağırlıklı olarak yazları Rus ve Alman turist akınına uğramaktadır. Kıyı şeridi portakal ağaçları...

Kiriş, Kemer, Antalya, Kemer, Antalya, Köy, Taslak
Kiriş (mimarlık)
6 yıl önce

kolondan kolona olan boylarına kiriş açıklığı denir. Kiriş açıklığı arttıkça kiriş kesit yüksekliğinin arttırılması gerekir. Kirişte düşey deformasyonlar (sehim)...

Kiriş (okçuluk)
3 yıl önce

Okçulukta kiriş, yayın tutturulduğu ve çekildiği sert iptir. Eski Türkçede kirişe "tirkeş" ya da "çile" de denmektedir. Saf ipekten yapılan sert bir sicimden...

Kiriş (okçuluk), Kemankeşlik, Okçuluk, Taslak, Çile, Tirkeş
Kiriş (geometri)
6 yıl önce

Geometride kiriş, bir çemberde, iki uç noktası da çemberin üstünde bulunan doğru parçası. Sekant, sekant doğrusu veya kesen, bir kirişin doğruya uzatılmış...

Kiriş köprü
5 yıl önce

Kiriş köprü, en yaygın kullanılan köprü tipidir. Sözgelimi bir hendek üstüne yerleştirilmiş bir tahta, yalın bir kiriş köprü oluşturur. Tahta üstündeki...

Kiriş köprü, Asma köprü, Baskül köprü, Kemer köprü, Kuvvet, Köprü (yapı), Statik, Taslak şablonları, Yasa, Taslak madde
Yükseltin Tavan Kirişini, Ustalar ve Seymour: Bir Giriş
6 yıl önce

Yükseltin Tavan Kirişini, Ustalar ve Seymour: Bir Giriş, 1963 tarihli Jerome David Salinger kitabıdır. Amerika'da 1963 yılında en çok satan 3. kitap olmuştur...

Gerber Kirişleri
3 yıl önce

Mühendis tarafından bulunmuştur. Gerber kirişlerinin amacı kiriş üzerine uygun yerlere mafsalları ekleyerek kiriş denklemini hiperstatik halden izostatik...

Köprü
3 yıl önce

ise demiryolu boyunca kirişlere konulan enlemlere mesnetlendirilir. Kiriş köprüler tek açıklıklı olabileceği gibi, sürekli kiriş şeklinde çok açıklıklı...

Köprü, Ağ köprüsü, Köprü (film), Köprü (kitap), Köprü (yapı), Köprü (güreş), Köprü (tıp), Anlam ayrım