--}}

Kiriş

Kiriş (mimarlık)

Kiriş ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Kiriş, Kemer

Diğer anlamları

kiriş

Türkçe kiriş kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. tendinous
n. catgut, string, chord, tendon, tie beam, balk, baulk, beam, bowstring, girder, gut, joist, ligament, rafter, rib, sinew, span, stringcourse, tie, timber, traverse, wire
v. become wrinkled, wrinkle, bunch, cockle, corrugate, crease, crinkle, crumple, frill, pucker, ripple, ruck, ruck up, ruffle, shrivel, shrivel up

kiriş

Türkçe kiriş kelimesinin Fransızca karşılığı.
corde [la], tendon [le], longeron [le], solive [la], poutre [la], poutrelle [la]

kiriş

Türkçe kiriş kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Balken, Bogensehne, Flechse, Kantholz, Saite, Sehne

kiriş

1 . Bazı telli müzik araçlarında kullanılan, hayvan bağırsaklarından yapılan tel.
2 . Ok atılan yayın iki ucu arasındaki esnek bağ.
3 . anatomiKasların uçlarında bulunan, kasları kemiklere ve başka organlara bağlayan beyazımsı kordon.
4 . matematikBir eğrinin iki noktasını birleştiren doğru parçası.
5 . mimarlikYapılarda dört köşe kalın keresteden, demirden veya betonarmeden yapılmış yatay destek parçası.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
kirişi kırmak

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.