Kisve

kisve

Türkçe kisve kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. vestment

kisve

kılık, kıyafet. hacıların kâbe'de giydikleri beyaz üstlük.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Melinoe
3 ay önce

Melione'nin kendi yolunu insanları korkutarak çizdiğine inanılır. Hades'in kisvesini alan ve Styx Nehri'nde Persephone'u baştan çıkaran Zeus'un kızı olduğu...

3 Aralık
3 ay önce

başladı. 1928 - Ekmek otuz para ucuzladı. 1934 - Dini kisvelerle ilgili yasaklar öngören, "Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun" kabul edildi. 1942 -...

3 Aralık, 3 Aralık
Çarşaf (giyim)
3 yıl önce

yasal düzenleme bulunmamaktadır. Fransa Almanya Türkiye 1934 tarihli bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanun; hangi din veya mezhebe mensup olursa olsunlar...

Kurumsal Devrimci Parti
3 yıl önce

yönlü ve karışık bir reform döneminden sonra parti, çoğunlukla devrimci kisve altında olsa da daha tutucu bir gelişme ve istikrar çizgisi izledi. Yeni...

Topaz (film)
3 yıl önce

evraka ulaşan Devereaux olayları yerinde görmek için Küba'ya ticari ataşe kisvesiyle girer. Orada Küba Devriminin önde gelen üyelerinden birisinin dul eşi...

Şapka devrimi
3 ay önce

millete hatırlatmak isterim ki, Bizans papazlarının ve Yahudi hahamlarının kisve-i mahsûsası olan cübbeyi ne vakit, ne için ve nasıl giydiler?" sözleriyle...

Şapka Kanunu, Atatürk, Atatürk Devrimleri, Atatürk Devrimleri Açısından Türk Kadını, Atatürk Orman Çiftliği, Atatürk İnkılapları, Aşarın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Daday, Kastamonu, Devrekani, Kastamonu, Falih Rıfkı Atay
Nogay Ordası
3 yıl önce

Lezgi, Çeçan, Nogay, Dağıstan vesâire gibi akvâm ve kabâil-i müte’addide kisvelerinin müşâbeheti cihetiyle ecânib nazarında umûmen Çerkes zann olunmuşdur denmekte...

Nogay Ordası, Kıpçaklar, Nogaylar, Tarih, Taslak
Kâbe
3 ay önce

köşesi. Şâmî köşe: Batı köşesi. Irakî köşe: Kuzey köşesi. Kâbe örtüsü veya Kisve: Kâbe'nin üzerine örtülen altın işlemeli hat yazıları bulunan siyah bir...

Kİ¢be, Ahiret, Akide, Ali, Allah, Altın, Cihad, Ebu Bekir, Ehli Beyt, Fıkıh, Granit