--}}

Kitabüs Saade Vel-İkbal Murattab âlâ Erbaa Akvâl

Eser, Kümmî el- Celâlî ve Künnâşetü’l-celâl olarak da bilinmektedir (Kâtip Çelebi, II, 1971; Tahir, III, 1975). Tıbbî konuları ihtiva eden

Eser, Kümmi el- Celali ve Künnaşetü’l-celal olarak da bilinmektedir (Katip Çelebi, II, 1971; Tahir, III, 1975). Tıbbi konuları ihtiva eden eserin bilinen nüshalarından bazıları şu kütüphanelerde kayıtlıdır: Topkapı Sarayı Kütüphanesi (III. Ahmed, No:2050), Beyazıt Devlet Kütüphanesi (No: 4203; Veliyüddin Efendi, No: 25 36)), Süleymaniye Kütüphanesi (Laleli, No: 1648), Manisa İl Halk Kütüphanesi (No: 1786, 1787), Bursa İl Halk Kütüphanesi.

Bakınız


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.