Din İşleri Başkanlığı, KKTC'de İslam dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, Din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevlidir.

KKTC Din İşleri Başkanlığı

Din İşleri Başkanlığı, KKTC'de İslam dininin inançı, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, Din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevlidir.

Yanıtlar