Klasik

klasik

Türkçe klasik kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Klasik] adj. classic, classical, standard, usual

klasik

eski yunan ve roma çağı dili ve sanatıyla ilgili olan; sanatta kuralcı.
xvii yüzyıl fransız dili, sanatı ve yazarlarıyla ilgili olan; alışılmış olan, yenilik getirmeyen, geleneksel.
üzerinden çok zaman geçtiği halde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen (yapıt ya da sanatçı); eski yunan, roma ya da xvii. yüzyıl fransız sanatıyla ilgili sanatçı ya da yapıt.

klasik

Türkçe klasik kelimesinin Fransızca karşılığı.
classique

klasik

Türkçe klasik kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. klassisch, zeitlos

klasik

1 . Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan:
"Klasik eserlerin oynandığı bir millî tiyatroları yok."- H. Taner.
2 . XVll. yüzyıl Fransız dili, sanatı ve yazarları ile ilgili olan:
"Racine bir Fransız klasik yazarıdır."-
3 . Üzerinde çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen (eser veya sanatçı):
"Leyla ile Mecnun klasik Türk eserlerinden biridir."-
4 . Sanatta kuralcı.
5 . Alışılmış olan, yenilik getirmeyen, geleneksel:
"Klasik şiirin yıkıldığından beri, şiiri, bin kişi bin türlü tarif ediyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.
6 . isimEski Yunan, Roma ve XVII. yüzyıl Fransız sanatıyla ilgili sanatçı veya eser:
"Yunan klasikleri. Fransız klasikleri."-

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Klasik müzik
3 yıl önce

Klasik Batı Müziği, kökeni Antik Yunan müzik kültürüne dayandırılan, daha sonra Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle başlayan Orta çağ ve Gotik dönemde...

Klasik batı müziği, 1450, 1600, 1750, 1820, 1901, Arp, Avrupa, Bach, Beethoven, Carl Orff
Klasik Türk Müziği
3 yıl önce

Klasik Türk müziği, klasik Türk mûsıkîsi, Osmanlı'daki adıyla mûsıkî veya günümüzde kullanılan adıyla Türk sanat müziği; Türk kültürüne has makamlı bir...

Klasik türk müziği, Klasik türk müziği
Klasik ekonomi
3 yıl önce

Klasik iktisat; genellikle ilk modern iktisadi düşünce okulu olarak kabul edilir. Adam Smith, Jean-Baptiste Say, David Ricardo ve John Stuart Mill, bu...

Klasik liberalizm
3 yıl önce

Klasik liberalizm, bireysel özgürlüğe, bireylerin ekonomik serbestliğine ve devletin küçülmesine odaklanan bir felsefi ve politik ideolojidir. Sosyal liberalizm...

Klasik Arkeoloji
3 yıl önce

Klasik Arkeoloji tıpkı Hristiyan Arkeolojisi gibi, Arkeoloji'nin alt bilimdallarından biridir. Bu disiplin daha çok Antik Yunanistan ve Antik Roma kültürü...

Klasik fizik
3 yıl önce

dayanan yeni teorilere) genellikle “klasik” denilir. Bir klasik teorinin tanımı aslında içeriğine bağlıdır. Klasik fizik kavramı, modern fizik için fazlasıyla...

Donizetti Klasik Müzik Ödülleri
6 yıl önce

Donizetti Klasik Müzik Ödülleri, Andante Klasik Müzik Dergisi öncülüğünde ilki 2010 yılında organize edilen ve her yıl klasik müzik alanındaki çeşitli...

Klasik mekanik
3 yıl önce

birçok mekanik olay klasik mekanik kullanılarak oldukça yüksek bir doğrulukla hesaplanabilir. Klâsik mekanik, Newton mekaniği, klasik istatistik mekanik...

Klasik mekanik, Dinamik, Isaac Newton, Kinematik, Kuvvet, Kütle, Mekanik, Statik, Uzunluk, Zaman, Fizik, Atom, Fiziği