Klavye

Kısaca: Bilgisayarın en önemli giriş elemanıdır. İki tip klavye vardır: F klavye ve Q klavye. Klavyede her tuşa iki kod atanmıştır. ...devamı ☟

Bilgisayarın en önemli giriş elemanıdır. İki tip klavye vardır: F klavye ve Q klavye. Klavyede her tuşa iki kod atanmıştır. Tuşa basınca oluştur kodu tetiklenir. Tuş bırakıldığı zamanda bitir kodu tetiklenir.

Karakter atamaları kod sayfalarında saklıdır. Bunlar her tuş koduna belirli bir karakter karşılığı düşürürler. KEYB komutu basit anlamda klavyeden gönderilen her kod için uygun bir karakter atamakta kullanılan bir tabloyu yükler. Standart klavye tuşları şu şekilde sınıflandırmaya tabi tutulabilir.

1) Fonksiyon tuşları 2) Genel amaçlı tuşlar 3) Özel amaçlı tuşlar 4) Kursör gösterge tuşları 5) Sayı tuşları

1) Fonksiyon tuşları: Fonksiyon tuşları 1’den 12’ye kadardır.(F1-F12 tuşları). Bu tuşlardan F1 ve F3 tuşları DOS ortamında özel amaçlı kullanırlar.

2) Genel amaçlı tuşlar: Rakamların, küçük ve büyük harflerin girilmesinde kullanılırlar.

3) Özel amaçlı tuşlar: Bunlar klavyenin kullanılmasında ve programların yürütülmesinde kolaylık sağlarlar. Bu tuşlar;

a) Caps Lock: Büyük harf için tuşları kilitler veya çözer. b) Delete(Del): Kursörün sağındaki karakterleri siler. c) Back Space: Her basışta kursörün solunda bulunan karakteri siler. d) Insert: Araya karakter girme tuşudur. e) Num Lock: Rakam kilitleme tuşudur. f) Print Screen: Ekrandaki görüntüyü printere aktarır. g) Pause: Ekranda akan görüntüyü durdurur. h) Shift: Klavyede büyük ve küçük harf yazmada kullanılır. Ayrıca üzerinde iki ayrı karakter bulunan tuşlardan, üst kısımdakileri yazdırır. i) Tab: Kursörün soldan sağa ilerlemesini sağlar. j) Escape(Esc): O anda işletilmekte olan komutu iptal eder. k) Alt Gr: Tuşların yan yüzeyinde bulunan karakterleri yazdırır. l) Ctrl: Tek başına bir işe yaramaz. Genellikle komutlara ilişkin kestirme tuşlarını tanımlamak için kullanılır. m) Page Up – Page Down: Çalıştırılmakta olan bazı programlarda sayfaların aşağı ya da yukarı kaydırılmasını sağlar. n) End – Home: Programda sayfanın veya satırın en başına ve en sonuna gidilmesi için kullanılır.

4) Kursör kontrol tuşları: Kursörün sağa, sola, aşağı ve yukarı hareketini sağlar.

5) Sayı tuşları: Num Lock tuşunun aktif olmasıyla birlikte sayı girilmesini sağlar.

6) Enter Tuşu: Klavye ile yazılan komutun bilgisayara girilmesini ve işleme sokulmasını sağlar.

7) Space Tuşu: Karakterler arası boşluk bırakılmasını sağlar.

Klavye

Parmaklarla hareket ettirilen piyano, org vb. çalgılarda veya yazı ve hesap makinelerinde değişmez bir eksen çevresinde inip kalkabilen, istenilen işe göre düzenlenmiş bazı mekanizmaları çalıştıran kaldıraç kollarının, tuş sıralarının bütünü.

Klavye

Türkçe Klavye kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. keyboard, keypad, fingerboard, bank of keys, clavier, console n. manual

Klavye

parmaklarla hareket ettirilen piyano ve org gibi çalgılarda ya da yazı ve hesap makinelerinde değişmez bir eksen çevresinde inip kalkabilen, istenilen işe göre üzenlenmiş kimi mekanizmaları çalıştıran kaldıraç kollarının, tuş sıralarının bütünü.

Klavye

Türkçe Klavye kelimesinin Fransızca karşılığı.
clavier [le]

Klavye

Türkçe Klavye kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Klaviatur, Manual, Tastatur

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.