Klein-Gordon Denklemi, (bazı kaynaklarda Klein-Fock-Gordon Eşitliği olarak da ifade edilir) Schrödinger denkleminin bağıl/göreli (relativistik) olan versiyonudur ve atomaltı fizikte kendi ekseni etrafında dönmeyen parçacıkları tanımlamada kullanılır.

Klein-Gordon Denklemi

Klein-Gordon Denklemi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Klein-Gordon denklemi

İlgili konuları ara

Yanıtlar