Klimatoloji

Kısaca: Klimatoloji, atmosfer içerisinde meydana gelen hava olayları ile yeryüzünde görülen iklim tiplerini inceleyen bilim dalı. ...devamı ☟

İklimbilim ya da klimatolji, atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen ve bu hava olaylarının canlılar ve dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bir bilim dalıdır. Yunanca clinein eğimli ve logos bilim kelimelerinden oluşan Klimatoloji; atmosfer içerisinde meydana gelen hava olayları ile yeryüzünde görülen iklim tiplerini inceleyen bilim dalıdır.

Klimatolojinin konusu olan iklim, geniş bir sahada uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalama halidir. İklim coğrafi yeryüzünün şekillenmesi ve insan yaşamını çok yakından kontrol etmektedir.

Klimatoloji, hava olaylarını yakından tanımak için Fiziğin bir alt dalı olan Meteorolojinin verilerinden geniş ölçüde yararlanır. Meteorolojinin yaptığı gözlemleri alır ve insan ve canlı yaşamı açısından inceleyerek açıklamaya çalışır.

Atmosferin özellikle alt katmanlarında meydana gelen hava olaylarının oluşumunu ve değişimini nedenleriyle inceler ve kısa dönemli tahminler yapmayı amaçlar. Matematik, coğrafya, istatistik ve fizikten yararlanır.

Tarihte

Meteorolojik olaylar, insanoğlunun yaşamını ilk çağlardan itibaren etkilemiş, insanlar günümüze kadar dünya atmosferinde olup biten olayların nedenlerini zamanın koşullarına göre inceleyip araştırmışlardır. Bu amaçla da çeşitli gözlem ve incelemeler yaparak hava olaylarını önceden tahmin edebilme yollarını bulmaya çalışmışlar, bunların olumlu etkilerinden faydalanma, olumsuz etkilerinden de kurtulma ve korunma yollarını aramışlardır.

Meteoroloji, insanlık tarihi kadar eski bir bilim olmasına karşın, gerçek kimliğine 19. yüzyıl sonlarına doğru kavuşmuştur. İlk meteorolojik haritalar 1869 yılında Prof. Cleveland Abbe ve Alexander Buchan tarafından yapılmıştır. 1882 yılında Elias Loomis, ilk dünya yağış dağılım haritasını, 1887 yılında Dr Julius Hann ise, ilk meteoroloji atlasını hazırlamışlardır.

Günümüzde

Günümüzde meteorolojik hizmetler tamamen bilimsel yöntemlerle ve uluslararası işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Bugün dünyada, 24 saat sürekli çalışan onbin civarında kara istasyonu, açık denizlerde görev yapan altıbinden fazla gözlem gemisi ve yüksek hava sondajları yapan binden fazla meteoroloji istasyonu vardır.

Günümüzde meteoroloji istasyonları türkiyede her ilde değil; sadece Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde bulunur.

Linkler

klimatoloji

İklim bilimi.

klimatoloji

Türkçe klimatoloji kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. climatology

klimatoloji

iklimbilim.

klimatoloji

Türkçe klimatoloji kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Klimatologie

Kumi - 3 yıl önce
Klimatolojinin ve klimatologun diğer adı nedir?

Kumi - 3 yıl önce
Klimatolojinin ve klimatologun diğer adı nedir? Lütfen bilgi verir misiniz?

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hava Durumu
3 yıl önce

meteoroloji otoriteleri tarafından yayımlanır. Hava Hava tahmini İklim ^ Klimatoloji 24 Mayıs 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., s.3, Erişim...

Hava durumu, Taslak şablonları, Taslak madde
Sırrı Erinç
3 yıl önce

başkan olarak bulunduğu kürsüde, öğretime o dönemde Klimatoloji dersini dahil etmiş ve klimatoloji alanında 1965 yılında "Erinç İndisi"ni geliştirmiştir...

Sırrı Erinç, 1918, 1950, 1957, 1965, 1982, 1983, 1995, 1998, 2002, 24 Ocak
Ekoloji
3 yıl önce

Ekolojinin anatomi, bitki beslenmesi, botanik, fizik, fizyoloji, coğrafya, klimatoloji, kimya, jeoloji, jeomorfoloji, meteoroloji, morfoloji, patoloji, pedoloji...

Ekoloji, Anatomi, Bakteriyoloji, Bitki, Biyocoğrafya, Biyofizik, Biyokimya, Biyoloji, Biyometri, Botanik, Deniz biyolojisi
Paleontoloji
3 yıl önce

Stratigrafi, Sedimantoloji, Tarihsel Jeoloji, Biyoloji, Ekoloji, Coğrafya, Klimatoloji ve Evrim ile yakın ilişkilidir. Fosilbilim fosil bilim ya da taşıl bilim...

Paleontoloji, Anatomi, Bakteriyoloji, Biyocoğrafya, Biyofizik, Biyokimya, Biyoloji, Biyometri, Botanik, Deniz biyolojisi, Ekoloji
Akdeniz İklimi
3 yıl önce

kıyılarında görülür. ^ EKEN, Mehmet ve ark. "Akdeniz İklimi" (PDF). KLİMATOLOJİ II. dmi.gov.tr. 31 Ekim 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi....

Akdeniz, Marmara Bölgesi, Trakya, Ege Denizi, Toroslar, Türkiye, Akdeniz Bölgesi, Maki, İklim, Graben
Oraj
3 yıl önce

Serhat Şensoy, Mehmet Eken, Abdullah Ceylan, A. Tolga Taştekin (2005). KLİMATOLOJİ II (PDF). DMİ Yayınlar. ss. 114, 169. 19 Ekim 2016 tarihinde kaynağından...

Mezosfer
3 yıl önce

buharlaşarak yok olurlar. ^ EKEN, Mehmet ve ark. "Troposfer" (PDF). Klimatoloji II. mgm.gov.tr. 19 Ekim 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi....

Mezosfer, 1991, ABD, Atmosfer, Deniz, Dünya, Güneş, Ozon tabakası, Rüzgar, Stratosfer, Termosfer
Alfred Lothar Wegener
3 yıl önce

birlikte çoğunlukla jeofizikle ilgilendi. Gelişmekte olan meteoroloji ve klimatoloji bilimlerine de yakın ilgi duydu. Meteoroloji bilimine çözümleriyle birkaç...

Alfred Lothar Wegener, 1880, 1904, 1930, 1 Kasım, 3 Kasım, Almanya, Berlin, Grönland, Gökbilim, Kişi