Klorsülfonik Asit

Klorsülfonik asit cilt üzerinde bir ürperme husule getiren, gözleri tahriş eden, tütücü, renksiz sıvıdır. Klorsülfonik asit, sis perdesi meydana getirmede kullanılır. Kimyadaki adı "sülfür trioksitklorsülfonik asit" tir. Sembolü FS dir

Klorsülfonik asit cilt üzerinde bir ürperme husule getiren, gözleri tahriş eden, tütücü, renksiz sıvıdır. Klorsülfonik asit, sis perdesi meydana getirmede kullanılır.Kimyadaki adı "sülfür trioksitklorsülfonik asit" tir. Sembolü FS dir


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Klorsülfonik Asit ilgili konular

 • Asit

  Asit, sulu çözeltilerinin tadı ekşi olan, bazı indikatörlerin (belirteçlerin) rengini değiştiren (mesela mavi turnusolu kırmızılaştıran)
 • Azit

  Azit, HN3 formülündeki azotür (ya da hidrazoik) asidin, grup halinde üç azot atomu içeren organik türevlerin ortak adı.
 • Formik asit

  Formik asit, HCOOH, tek karbonlu karboksilik asittir. Metanoik asit olarak da bilinir. Formik asit, karbonil karbonuna bağlı alkil grubu içermemesi
 • Karbonik asit

  Karbonik asit in moleküler formulü H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>`dür. Bazen az miktarda içeriğinde bulunduğu karbondioksit
 • Sülfürik asit

  Sülfürik asit, H2SO4, güçlü bir mineral asididir. Suda her konsantrasyonda çözünebilir. Olası kaşifi 8. yüzyıl simyacısı Cabir bin Hayya
 • Klorsülfonik asit

  Klorsülfonik asit cilt üzerinde bir ürperme husule getiren, gözleri tahriş eden, tütücü, renksiz sıvıdır. Klorsülfonik asit, sis perdesi m
 • Karminik asit

  Formülü C22H20O13 bileşiğin yaygın adı.Kırmızıböceğinin boyar maddesini oluşturan karminik asit,kırmızı böceklerinin(Cochineal) kaktü
 • Serimetri

  Redoks titrasyonlarından biri kullanılarak yapılan bir volumetrik analiz yöntemi.
 • Alkalimetri

  Alkalimetri, standart baz çözeltisi yardımı ile örnekteki asit miktarının tayini.
 • Asidimetri

  Asidimetri, bir çözeltinin baz içeriğinin, standart asit çözeltisi ile titre edilerek saptanması işlemi.
Klorsülfonik Asit
Klorsülfonik asit