Klorsülfonik asit

Klorsülfonik asit cilt üzerinde bir ürperme husule getiren, gözleri tahriş eden, tütücü, renksiz sıvıdır. Klorsülfonik asit, sis perdesi meydana getirmede kullanılır. Kimyadaki adı "sülfür trioksitklorsülfonik asit" tir. Sembolü FS dir

Klorsülfonik asit

Klorsülfonik asit cilt üzerinde bir ürperme husule getiren, gözleri tahriş eden, tütücü, renksiz sıvıdır. Klorsülfonik asit, sis perdesi meydana getirmede kullanılır. Kimyadaki adı "sülfür trioksitklorsülfonik asit" tir. Sembolü FS dir

}Chlorsulfonsí¤ure Chlorosulfuric acid

İlgili konuları ara

Yanıtlar