--}}

Koçaklama

Halk Edebiyatı nazım türlerindendir. Kahramanlık ve savaş konularını işleyen şiirlere verilen addır. Kucaklamalarda yiğitler övülür, savaşlarda gösterilen kahramanlıklar dile getirilir. Genellikle onbirli hece vezniyle söylenir. Sekizli hece vezniyle de söylenen şekilleri vardır. Kafiye düzeni: ilk dörtlükte, ilk üç mısra birbiri ile kafiyeli olur, dördüncü mısra diğer dörtlüklerin dördüncü mısrası ile kafiyelenir veya ilk dörtlüğün birinci ve üçüncü mısrası birbiri ile kafiyeli, ikinci ve dö

Halk Edebiyatı nazım türlerindendir. Konusu savaş, yiğitlik, kahramanlık olan halk edebiyatı şiirlerine koçaklama denir. Çoşkun ve yüksek tempolu söyleyişleri vardır. Halk edebiyatımızda bu türün en güzel örneklerini Köroğlu ile Dadaloğlu vermiştir.

Örnek:

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİ’NE

Benden selam olsun Bolu Beyi’ne
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
Ok gıcırtısından kalkan sesinden
Dağlar seda verip seslenmelidir


Düşman geldi tabur tabur dizildi
Alnımıza kara yazı yazıldı
Tüfek icad oldu mertlik bozuldu
Eğri kılıç kında paslanmalıdır


Köroğlu düşer mi yine şanından
Ayırır çoğunu er meydanından
Kırat köpüğünden düşman kanından
Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır


Köroğlu

Kafiye düzeni: ilk dörtlükte, ilk üç mısra birbiri ile kafiyeli olur, dördüncü mısra diğer dörtlüklerin dördüncü mısrası ile kafiyelenir veya ilk dörtlüğün birinci ve üçüncü mısrası birbiri ile kafiyeli, ikinci ve dördüncü mısrası da kendi arasında kafiyelidir. Diğer dörtlüklerde ilk üç mısra kendi arasında kafiyeli, dördüncü mısralar ise ilk dörtlüğün dördüncü mısrası ile kafiyelidir. Bu duruma göre koçaklamanın kafiye şeması şöyle çıkarılabilir: aaab veya abab — cccd — dddb — eecb

Dörtlük sayısı üç ile altı arasında değişebilir. Dörtlük sayısı daha fazla olan kucaklamalara da rastlamak mümkündür.

Diğer anlamları

Koçaklama

Türkçe Koçaklama kelimesinin İngilizce karşılığı.
epical folk poem

Koçaklama

halk yazınında, biçimi ne olursa olsun, konusu yiğitlik, savaş, kahramanlık olan ya da bir kahramanı öven, kahramanlık duygularını canlandıran koşuk, yiğitleme.

Koçaklama

Halk edebiyatında biçimi ne olursa olsun, konusu yiğitlik, savaş, kahramanlık olan veya bir kahramanı öven, kahramanlık duygularını canlandıran şiir, yiğitleme.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.