Koçaklama

Halk Edebiyatı nazım türlerindendir. Kahramanlık ve savaş konularını işleyen şiirlere verilen addır. Kucaklamalarda yiğitler övülür, savaşlarda gösterilen kahramanlıklar dile getirilir. Genellikle onbirli hece vezniyle söylenir. Sekizli hece vezniyle de söylenen şekilleri vardır. Kafiye düzeni: ilk dörtlükte, ilk üç mısra birbiri ile kafiyeli olur, dördüncü mısra diğer dörtlüklerin dördüncü mısrası ile kafiyelenir veya ilk dörtlüğün birinci ve üçüncü mısrası birbiri ile kafiyeli, ikinci ve dö

Halk Edebiyatı nazım türlerindendir. Konusu savaş, yiğitlik, kahramanlık olan halk edebiyatı şiirlerine koçaklama denir. Çoşkun ve yüksek tempolu söyleyişleri vardır. Halk edebiyatımızda bu türün en güzel örneklerini Köroğlu ile Dadaloğlu vermiştir.

Örnek:

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİ’NE

Benden selam olsun Bolu Beyi’ne
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
Ok gıcırtısından kalkan sesinden
Dağlar seda verip seslenmelidir


Düşman geldi tabur tabur dizildi
Alnımıza kara yazı yazıldı
Tüfek icad oldu mertlik bozuldu
Eğri kılıç kında paslanmalıdır


Köroğlu düşer mi yine şanından
Ayırır çoğunu er meydanından
Kırat köpüğünden düşman kanından
Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır


Köroğlu

Kafiye düzeni: ilk dörtlükte, ilk üç mısra birbiri ile kafiyeli olur, dördüncü mısra diğer dörtlüklerin dördüncü mısrası ile kafiyelenir veya ilk dörtlüğün birinci ve üçüncü mısrası birbiri ile kafiyeli, ikinci ve dördüncü mısrası da kendi arasında kafiyelidir. Diğer dörtlüklerde ilk üç mısra kendi arasında kafiyeli, dördüncü mısralar ise ilk dörtlüğün dördüncü mısrası ile kafiyelidir. Bu duruma göre koçaklamanın kafiye şeması şöyle çıkarılabilir: aaab veya abab — cccd — dddb — eecb

Dörtlük sayısı üç ile altı arasında değişebilir. Dörtlük sayısı daha fazla olan kucaklamalara da rastlamak mümkündür.

Diğer anlamları

Koçaklama

Türkçe Koçaklama kelimesinin İngilizce karşılığı.
epical folk poem

Koçaklama

halk yazınında, biçimi ne olursa olsun, konusu yiğitlik, savaş, kahramanlık olan ya da bir kahramanı öven, kahramanlık duygularını canlandıran koşuk, yiğitleme.

Koçaklama

Halk edebiyatında biçimi ne olursa olsun, konusu yiğitlik, savaş, kahramanlık olan veya bir kahramanı öven, kahramanlık duygularını canlandıran şiir, yiğitleme.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Koçaklama ilgili konular

 • Abadi

  Abadi Aşık (XVIII. a?) Hayatıyla ilgili bilgi yoktur. Yaşadığı asır da şüphelidir. M.F.Köprülü, Kayıkçı Kul Mustafa´ya nisbet edile
 • Koçaklama

  Halk Edebiyatı nazım türlerindendir. Kahramanlık ve savaş konularını işleyen şiirlere verilen addır. Kucaklamalarda yiğitler övülür, sav
 • Saz şairi

  Aşık Edebiyatı olarak nitelendirilen edebiyat akımının ilkelerine uygun olarak eser meydana getiren şairlere verilen isimdir. Saz şairleri,
 • Aşık Edebiyatı

  Halk diliyle ve hece vezniyle meydana getirilen, saz eşliğinde söylenen şiirlerden oluşan geleneksel edebiyatımızın adıdır. Bu geleneği sü
 • Aşık Tarzı Halk Edebiyatı

  Aşıklar tarafından saz eşliğinde söylenirler. İslamiyet'ten önce başlar ve 15. yüzyıldan itibaren hızla gelişerek günümüze kadar ulaş
 • Köroğlu Destanı

  Türk Destanları içinde en geç teşekkül eden, diğerlerine göre çok yeni bir destanıdır. Türklerin, bu günkü büyük ve son yurdumuzun ola
 • Halk şiiri

  Halk şiirleri, yüzyıllarca, kuşaktan kuşağa halkın dilinde dolaşıp günümüze ulaşmayı başarmaları ile önem verilmeyi hakediyor.Ozanlar
 • Aşık Abadi

  Abadi Aşık (XVIII. a?) Hayatıyla ilgili bilgi yoktur. Yaşadığı asır da şüphelidir. Mehmet Fuad Köprülü, Kayıkçı Kul Mustafa´ya nispet
 • Âşık Şenlik

  Aşık Şenlik (d. 1850 - ö. 1913), XIX. yüzyıl saz şairi, halk lideri.
 • Narmanlı Sümmani

  Narmanlı Sümmani veya Aşık Sümmani (1861; Samikale, Narman, Erzurum - 5 Ocak 1915; Samikale, Narman, Erzurum), Türk aşık asıl adı Hüseyin.