Koca Davud Paşa

Koca Davut Paşa II. Beyazıt saltanatında 1482-1497 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Koca Davut Paşa II. Beyazıt saltanatında 1482-1497 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Neredeyse kesin olarak Arnavut asıllıdır. Macaristan ve Venedik topraklarına yapılan akınlardaki başarılarından dolayı Ankara Sancakbeyliğine, ardından da Anadolu Beylerbeyliğine getirildi. Otlukbeli Savaşında öncü kuvvetlere kumanda etti. 1477`de yapılan Tuna Boyu seferine katıldı ve top mermisiyle yaralandı. Aynı yıl Rumeli Beylerbeyliğine tayin edildi. 1478`de İşkodra seferinde Jebyak`ı ele geçirdi. Yine aynı yıl Bosna sancakbeyliğine tayin edildi.

II. Beyazıt`ın tahta çıkışından sonra tekrar Rumeli Beylerbeyliğine tayin edildi. 1483`de önce vezir, sonra İshak Paşa`nın yerine veziriazam oldu ve Macarlara karşı Rumeli`yi savunmakla görevlendirildi. Aynı yıl Memlükler üzerine gönderildi. Adana ve Tarsus`u geri aldı ve Turgutoğulları`nı Osmanlı Devleti`ne bağladı. 1492`de Arnavut asileri üzerine gönderildi ve birçok esirle geri döndü. 1497`de on dört yıl sürdürdüğü veziriazamlık görevinden azledilerek 300 bin akçe maaşla Dimetoka`da mecburi ikamete sevkedildi. Kaynaklarda, öldüğünde 1 milyon düka gibi büyük bir servetin sahibi olduğu kaydedilmektedir.

İstanbul Avratpazarı`nda (günümüzde Fatih ilçesi sınırları içindeki Cerrahpaşa Semti) cami, imaret, çeşme, medrese ve türbeden oluşan ve kendi adını taşıyan külliyeyi, Üsküp`te yine kendi adını taşıyan çifte hamamı yaptırmıştır. Külliyesindeki türbeye gömülmüştür.

İstanbul`daki Davutpaşa semti onun adını taşımaktadır. Avrupa`ya sefere çıkan Osmanlı ordularının uğurlandığı sahra olan ve bütün dönemlerde askeri amaçlarla kullanılmış bulunan bu mevkide Fatih Sultan Mehmet için bir ordugah köşkü olan ilk yapıyı inşa ettiren kişi olduğu için burası Davutpaşa Sahrası (daha sonra Davutpaşa Kışlası vs.) olarak anılagelmiştir.

Külliyesinin bir parçasını oluşturan ve yüzyıllar içinde deprem ve yangın gibi nedenlerle harap duruma düşmüş Fatih Davutpaşa Medresesi`nin aslına uygun şekilde restore edilerek Türk Diyabet Vakfı hizmetine verilmesi projesi yapılmış ise de, kaynak yetersizliğinden gerçekleştirilememiş olup, medrese halen yıkıntı halindedir.

Kaynakça
İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Koca Davud Paşa ilgili konular

 • Gedik Ahmed Paşa

  Gedik Ahmed Paşa Sırbistan'da doğdu. Sultan İkinci Murad döneminde, iç oğlanı olarak saraya girdi ve Fatih Sultan Mehmed zamanında askeri rü
 • Davud Paşa (Derviş, Koca)

  Davud Paşa (Derviş, Koca) Sultan İkinci Bayezid devri sadrâzamlarından. Arnavut asıllı devşirme olup, Müslüman olduktan sonra kâbiliyetli g
 • Koca Mimar Kasım Ağa

  Arnavut asıllı olan Koca Kasım Ağa, devşirme olarak İstanbul'a getirildikten ve belirli devlet kademelerini geçtikten sonra hasbahçeye alınd
 • Davut Paşa (Koca)

  Davut Paşa (Koca) Sultan İkinci Bayezid devri sadrazamlarından. Arnavut asıllı devşirme olup, Müslüman olduktan sonra kabiliyetli görüldüğ
 • Koca Kasım Ağa

  Arnavut asıllı Koca Kasım Ağa, devşirme olarak İstanbul'a getirildikten ve belirli devlet kademelerini geçtikten sonra hasbahçeye alındı. Mi
 • Davut Paşa

  Koca Davut Paşa (d. ? - ö.
 • Koca Davud Paşa

  Koca Davut Paşa II. Beyazıt saltanatında 1482-1497 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.
 • Koca Davut Paşa

  Koca Davut Paşa (d. ? - ö.
 • Mimar Davud Ağa

  Mimar Davud Ağa (? - 1599), Mimar Sinan`ın kalfalarından olup, Sinan`ın vefatından sonra Osmanlı Devleti`nin baş mimarlığına getirilmiştir
 • Koca Derviş Mehmed Paşa

  Bıyıklı Koca Derviş Mehmet Paşa, (d.? - ö. Ocak 1655 İstanbul ) Avcı Mehmet saltanatı döneminde 21 Mart 1653 - 28 Kasım 1654 tarihleri ara