Koca Yusuf Paşa

Koca Yusuf Paşa On sekizinci yüzyıl Osmanlı kumandan ve devlet adamı. Doğum yeri, târihi ve âilesi bilinmemektedir. “Koca” lakabıyla anılan Yûsuf Paşa, kölelikten yetiştirilmedir.

Koca Yusuf Paşa On sekizinci yüzyıl Osmanlı kumandan ve devlet adamı. Doğum yeri, tarihi ve ailesi bilinmemektedir. “Koca” lakabıyla anılan Yusuf Paşa, kölelikten yetiştirilmedir.

Kaptan-ı derya Cezayirli Gazi Hasan Paşanın himayesinde devlet kademesine girdi. Gazi Hasan Paşanın Kapı Kethüdalığında bulundu. Sultan Birinci Abdülhamid Han (1774-1789) devrinde, vezirlikle Mora Muhassılı vazifesindeyken, 25 Ocak 1786’da Vezir-i azam oldu. Bu sırada Rusya, Osmanlı Devletinin yıkılması için Avusturya ile ittifak kurdu. İngiltere ve Prusya’da Rusya ile Avusturya’ya karşı cephe aldılar. Rusların Müslüman ahali üzerinde ve Osmanlı ülkesindeki emellerini iyice bilen ve fırsat kollayan Yusuf Paşa, Şeyhülislam ve Sultan Birinci Abülhamid Hanın tasvibi ile 19 Ağustos 1787’de Rusya’ya harp ilan edilmesini sağladı. Avusturya da Rusya’nın safında yer aldı. Osmanlı-Rus-Avusturya muharebelerinde Yusuf Paşa, Serdar-ı ekrem tayin edildi. Yeniçerilerin intizamsızlığına rağmen 20 Eylül 1788’de Avusturyalılara karşı Sebeş Muharebesi kazanıldı. Rusya cephesindeyken Sultan Üçüncü Selim Han tahta geçince, 7 Haziran 1789’da Vidin Seraskerliğine tayin edildi. 1790’da Bosna Valiliğine getirildi. Bu vazifedeyken 1791’de tekrar Vezir-i azamlıkla Rus cephesinde kumandayı ele alan Koca Yusuf Paşa, ordunun intizamsız durumunu bildiğinden, antlaşma yolunu tercih etti. Rusya ile Yaş Antlaşması imzalandı.

4 Mayıs 1792’de Trabzon Valiliği ile Anapa Seraskerliğine tayin edildi. Son vazifesi, Medine Seraskerliği olup, burada vefat etti (1800).

Koca Yusuf Paşa hamiyetli ve çalışkan bir kimseydi. Çalışkan ve halim-selim bir şahsiyete sahip olmasına rağmen, yerine ve zamanına göre iş yapar ve hareket ederdi. Rusların Müslümanlara karşı giriştiği mezalimler dolayısıyla bu ülkeye karşı büyük bir kin duyuyordu. Ancak katıldığı muharebelerde yeniçerilerin bozukluğunu gördüğünden, düşmanlara karşı niyetini bütünüyle gerçekleştiremedi.

İlgili başlıklar

 • Türk Devlet ve Siyaset Adamları
 • Sadrazamlar
 • Müslüman Türk devletleri

 • Görüşler

  Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
  Gürüş/yorum alanı gerekli.
  Markdown kodları kullanılabilir.

  Koca Yusuf Paşa ilgili konular

  • Liste - Osmanlı Vezirleri

   I. OsmanOrhan Gazi Alaüddin Paşa (İlk sadrazam) Gündüz Alp (İnönü Beyi) Hasan Alp (Yarhisar Beyi) Turgut Alp (İnegöl Beyi) Konur Alp A
  • Koca Yusuf

   Koca Yusuf, 1857 yılında Bulgaristan'ın Şumnu kentinin Karalar köyünde doğdu. Küçük bir çocukken köyde danalarla boğuşmaya başlayan Koc
  • Koca Yusuf Paşa

   Koca Yusuf Paşa On sekizinci yüzyıl Osmanlı kumandan ve devlet adamı. Doğum yeri, târihi ve âilesi bilinmemektedir. “Koca” lakabıyla anı
  • Cağaloğlu Yusuf Sinan Paşa

   Cığalazade Yusuf Sinan Paşa ya da Cağaloğlu Yusuf Sinan Paşa (d. ? - ö.
  • Cığalazade Sinan Paşa

   Cığalazade Yusuf Sinan Paşa ya da Cağaloğlu Yusuf Sinan Paşa (d. ? - ö.
  • Esma Hanım Camii

   Esma Hanım Camii; Bağdat, Meydan Mahallesi`nde eski İtfaiye Caddesi üzerinde bulunan cami, Vezir-i Azam Koca Yusuf Paşa`nın kızı ve Bağdad Va
  • Sadullah Paşa yalısı

   Boğazın en eski ve içi dışı en güzel klasik ahşap yalılardan biridir. Ortadaki oval salondan sekiz küçük odaya geçilen geleneksel Osmanl
  • Kocamustafapaşa Sümbül Efendi Camii

   Koca Mustafa Paşa Camii, halk arasında Sümbül Efendi Camii ya da Sümbül Efendi Türbesi olarak bilinir. Resmî adı Hz. Pîr Yusuf Sümbül Sina
  • Focşani Muharebesi

   Fokşani Muharebesi, 21 Temmuz 1789'da Koca Yusuf Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu ile Aleksandr Suvorov ve Prens Josias'ın emrindeki Avusturya-R
  Koca Yusuf Paşa
  Koca Yusuf Paşa