Koful

Kısaca: Koful, Hücre sitoplazması içinde bulunan içleri sıvı, hava veya kısmen sindirilmiş besinle dolu olan boşluklara verilen ad. Kofullar, genelde su ve erimiş halde bulunan büyük moleküllü maddeler bakımından ...devamı ☟

Koful
KofulKoful
Koful
Koful, Hücre sitoplazması içinde bulunan içleri sıvı, hava veya kısmen sindirilmiş besinle dolu olan boşluklara verilen addır. Genellikle bitki hücrelerinde görülür. Koful zarına tonoplast, koful sıvısına ise tonoplazma denir. Genç bitki hücrelerinde sayıca az ve küçük, yaşlı hücrelerde ise sayıca çok ve büyüktürler. Kofullar, genelde su ve erimiş halde bulunan büyük moleküllü maddeler bakımından zengin bir sıvıyla doludur. Her koful, etrafındaki sitoplazmadan ince bir zarla ayrılır. Bitki hücrelerindeki kofullar, büyük ve az sayıdadır. Tek hücreli yaratıklardaki kofulların ise değişik görevleri vardır. 3 çeşit koful vardır; besin kofulu, sindirim kofulu ve boşaltım kofulu (kontraktil koful).Besin kofulları sindirim,kontraktil kofulları ise su balansını sağlamada rol alırlar. Koful hayvan hücresinde çok ama küçük, bitki hücresinde az ama büyüktür. Yaşlı bitkilerde koful, hücrede daha çok yer kaplar.

Kofulların hayvan Hücresinde küçük, Bitki hücresinde büyük olmasının nedeni

Bitki hücreleri besin üreten canlılar oldukları için ürettikleri besinleri depo ederler. Fakat hayvan hücreleri üretici değil tüketici olduklarından dolayı çok miktarda artık madde çıkarırlar. Bunun içinde bunları boşaltmak için fazla sayıda kofula ihtiyaç duyarlar. Ayrıca büyük kofullar çok fazla hücrede yer kaplayacakları için hayvan hücresi için uygun degildir.

Koful

Türkçe Koful kelimesinin İngilizce karşılığı.
vacuole.

Koful

bitki gözeleri yaşlandıkça plazmalarında oluşan ve içi göze suyuyla dolu bulunan boşluk.

Koful

Türkçe Koful kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Vakuole

Koful

Vacuole

misafir - 6 yıl önce
bence hiç güzel şeyler yazmamışsınız 6. sınıfında anlayacağı bir şeyler yazın

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ekzositoz
1 yıl önce

moleküllerin sindirlemeyen atıkları, koful içinde hücre zarına getirilip, koful zarı ve hücre zarının birleşmesi yoluyla atılır. Koful zarı, birleşim yerinden açılarak...

Ekzositoz, Aktif taşıma, Enerji, Enzim, Hücre, Hücre zarı, Koful, Molekül
Endositoz
1 yıl önce

besini koful oluşturarak içeri alır. Bu aşamadan sonra sitoplazmada boş halde bulunan lizozomlar gelip bu koful ile birleşirler. Bu yapıya besin kofulu denir...

Endositoz, Fagositoz, Hücre zarı, Pinositoz
Endoplazmik retikulum
1 yıl önce

bir koful sistemi olduğu ve bu sistemin bir zarla çevrilmiş olduğu saptanmıştır. Endoplazmik matriks ise koful sisteminin dışında, yani kofullar arasında...

Elektron mikroskobu, Golgi aygıtı, Granüllü endoplazmik retikulum, Granülsüz endoplazmik retikulum, Hücre, Hücre duvarı, Hücre zarı, Hücre çekirdeği, Kamçı, Kloroplast, Hücre bölümleri
Hücre
1 yıl önce

retikulum mitokondri lizozom ribozom golgi aygıtı plastitler kloroplast koful sentrozom Hücre çekirdeği yani Nükleus, tanecikli ve lifli bir yapıya sahiptir...

Hücre, Tek hücreli canlılar, Prokaryot, Protein, Ribozom, Hücre çeperi, Mitokondri, Enerji, Plastit, ATP, Sitoplazma, Madde, Sentriyol, Endositoz, Ekzositoz, Hücre bölünmesi, çeşitleri, nelerdir, nedir
Makrofaj
1 yıl önce

Bir makrofaj bir patojeni içine aldığında, patojen bir kofulun içine alırlar daha sonra bu koful bir lizozomla birleşir. Lizozomun için, enzimler ve toksik...

Makrofaj, Kan, Antijen, Antikor, Ateroskleroz, B hücreleri, B hücresi, Bazofil, Bağışıklık sistemi, Doğal öldürücü hücre, Endotel
Ökaryot
1 yıl önce

belirgin bir farklılık gösterir; hücre duvarı ve kloroplastları yoktur ve kofulları daha küçüktür. Hücre zarı esnek olduğundan hayvan hücreleri çeşitli şekillere...

Ökaryot, Animalia, Bilimsel sınıflandırma, Bitkiler, Biyoloji, Canlı, DNA, Eukaryota, Fungi, Hayvanlar, Kromozom, Çok hücreli canlılar, Tek hücreli canlılar
Volvoks
1 yıl önce

konraktil koful taşır. Bu hücreler koloninin hareketinden, beslenmesinden ve korunmasından sorumludur. İç taraftaki hücreler ise kontraktil (vurgan) koful taşır...

Volvoks, Alg, Bilimsel sınıflandırma, Chlorophyta, Eşeysiz, Flagella, Koloni, Lagün, Plantae, Yağmur, Eudorina
Protozoa
1 yıl önce

şişen ve küçülen vurgan (kontraktil) kofulların bulunmasıdır. Birçok denizel türde ve parazitlerde bu vurgan kofullar görülmez. Çoğalmalarında, eşeysiz olarak;...

Protozoa, Altalem, Altsınıf, Amoebozoa, Bakteri, Bilimsel sınıflandırma, Birhücrelilerde üreme, Bitki, Canlı, Ciliata, Ciliophora