Kok kömür

Kömür, katmanlı tortul çökellerin arasında bulunan katı, koyu renkli ve karbon bakımından zengin kayaçtır. Kömür (taşkömürü) torkugillerden oluşur.

Kok kömür

Kok kömür ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Kömür

Yanıtlar