Koku

Kısaca: Koku, koku alma duyusuyla hissedilen, genelde çok küçük konsantrasyonlarda havada çözülmüş olarak bulunan kimyasal maddelerden her biridir. Fragrens ve aroma terimleri genelde kozmetik ve gıda endüstrisi tarafından hoş kokuları anlatmak için kullanılır. ...devamı ☟

Diğer anlamı2|Koku

Koku, koku alma duyusuyla hissedilen, genelde çok küçük konsantrasyonlarda havada çözülmüş olarak bulunan kimyasal maddelerden herbiridir. Fragrens ve aroma terimleri genelde kozmetik ve gıda endüstrisi tarafından hoş kokuları anlatmak için kullanılır. Kokular algılamaya göre pis ve hoş kokular olarak ayrılabilir.

Temel bilgilerKoku havada çözülmüş haldeki koku verici moleküllerin verdiği histir. Kokuların çoğu organik bileşikler tarafından oluşsa da hidrojen sülfit ve amonyak gibi inorganik maddeler de kokabilir.

Kokunun etkisi iki basamaklı bir süreçte ele alınabilir. Birincisi Fizyolojik faz ;burundaki stimulus bölgesinin reseptörler ile hissetmesi. Ardından Psikolojik faz başlar. Stimuluslar insan beyninin koku almadan sorumlu bölgesi tarafından uyarılır ve çalışması sağlanır. Bu nedenle kokunun objektif ve analitik olarak ölçülmesi imkansızdır.

Koku hissi tamamen kişisel özellikler gösterir; bunun yanında ise kokuya verilen tepki cinsiyet,yaş,sağlık durumu gibi nedenlere başlı olarak değişir.İnsanların kendi vücüt kokuları gibi alışık oldukları kokular dışardan gelen ve alışık olmadıkları diğer kokulara göre daha az algılanırlar.

Çoğu kimseye göre koku alma süreci bir maddenin içeriği hakkında ufak da olsa bilgi verir.Buna rağmen flavorist ve perfumer ler sadece koklayarak kompleks karışımların içindeki çok ufak miktarda kimyasalları bile ayırdedebilirler.

Koku analiziAlmanyada koku veren maddelerin konsantrasyonu geçtiğimiz yüzyılın 70 lerinden itibaren “Olfaktometre” adlı cihazla belirlenmektedir.

Ölçüm

Kokunun ölçümü için tam anlamıyla objektif bir metod olmasa da kokunun değişik şekillerde ölçümü bir takım kantitatif biçimlerde yapılabilir.Örneğin:

Kokan madde konsantrasyonuBu koku emisyonunu hesaplamak için kullanılan en eski ve ve en önemli metoddur.Bu metodda hesaplama kokunun başlangıç noktasındaki koku substratının konsantrasyonu ile yapılır.

Kokunun yoğunluğuBu durumda havadaki yoğunluğa bağlı olan bir ölçek ön plandadır.Bu ölçek şu şekillerde sınıflandırılır:

0 kokusuz
1 çok zayıf(koku eşiği)
2 zayıf
3 belirgin
4 kuvvetli
5 çok kuvvetli
6 dayanılmaz

Hedonik değerlendirmeHedonik değerlendirme kokuları çok pisten başlayıp his uyandırmayana doğru inip çok hoş`a kadar çıkan bir dereclendirme prosesidir.Bu metodla kokunun yoğunluğunu ölçme metodu arasında fark yoktur.

Kokunun tipleriBu teste tabi tutulan kişinin söz ile kokuyu;iğrenç,hoş,pis,kötü vb şekillerde tanımlamasıdır.Bu metodda bir denek dışında hiçbir şeye ihtiyaç yoktur.

Örnekleme Tekniği

Spesifik hava örneğinin ortamdaki diğer kokulardan etkilenmemesi için denek hava örneğini hemen hemen başka içeriği olmayan bir hava ortamında yapmalıdır.Değerlendirme sadece uygun çevresel şartlar altında yapılabileceğinden dolayı hava örnekleri genellikle bir örnek torbasında tutulur.Örneklerin tutulduğu tüm materyaller koku bakımından nötr olan materyallerden üretilmelidir.

Çevre Koruma Yasası üzerinde çalışırken değişik kokuların salınımı üzerinde ne yapılabilir sorusu üzerine şu kanunlar yapıldı:(ülke ???)

  1. Rafineri Kılavuzu (1970 lerin başları)
  2. Federal emisyon koruma yasası (1974)
  3. Havayı temiz tutmak için teknik kılavuz
  4. Koku emisyon kılavuzu (1980 lerin başından 1998 e kadar)


İleri teknolojiParfümleri test etmek,kanseri teşhis etmek,patlayıcıları tespit etmek gibi konularda koklama makineleri yapma konusunda umutlar var olsa da yapay burunlar hala problemlidir.İnsan burnunun kompleks doğasının ve en ufak kokuları ayırt edebilme özelliğinin taklit edilebilmesi şu an için çok zor görünmektedir.

Dış bağlantılarKaynakça

  • İngilizce wikipediden çeviri


Kaynaklar

Vikipedi

koku

Türkçe koku kelimesinin İngilizce karşılığı.
[KOKU] n. coke n. smell, scent, odor, odour [Brit.], fragrance, aura, exhalation, flavor, flavour [Brit.], redolence, whiff, wind n. root, origin, base, stem; ground form, radical, radical word, radix, grass roots, etymon

koku

nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duyu. güzel kokmak için sürülen esans, parfüm. belirti, im.

koku

Türkçe koku kelimesinin Fransızca karşılığı.
odeur [la]

koku

Türkçe koku kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Blume, Duft, Geruch, Ruch

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Koku
1 yıl önce

tarafından hoş kokuları anlatmak için kullanılır. Kokular algılamaya göre pis ve hoş kokular olarak ayrılabilir. Koku havada çözülmüş haldeki koku verici moleküllerin...

Koku, Almanya, Koku (anlam ayrım), Perfumer, Flavorist
Koku alma
1 yıl önce

Koku alma, koklama veya olfaksiyon, ortamdaki kimyasalların burun vb. duyu organları vasıtasıyla algılanmasıdır. İnsanda koku alma duyusu, omurgasızlara...

Koku (roman)
1 yıl önce

Grenouille, romanın muhteşem koku yeteneği olduğu halde kendi kokusu olmayan, bu uğurda da insan öldürmekten çekinmeyen kahramanıdır. Koku | Perfume: The Story...

Koku (roman), 2005, Can Yayınları, Fransa, ISBN, Jean-Baptiste Grenouille, Kafka, Kitap, Patrick Süskind, Taslak, Dahi
Koku (anlam ayrımı)
5 yıl önce

Koku - Koku alma duyusu. Koku (kitap) - Patrick Süskind'in bir romanı. Koku: Bir Katilin Hikayesi - Patrick Süskind'in romanından uyarlanan 2006 yılı...

Koku: Bir Katilin Hikayesi
1 yıl önce

denediği cam ve kedinin kokusunu alamaz. Baldini o sırada ona koku konusunda efsaneyle karışık bilgiler vermiştir. 12 ana kokudan, bunların vereceği hissiyattan...

Koku: Bir Katilin Hikayesi, 14 Eylül, 2006, Alan Rickman, Dustin Hoffman, IMDb, Jean-Baptiste Grenouille, Patrick Süskind, DreamWorks Pictures, Constantin Film, Reinhold Heil
Koka ağacı
1 yıl önce

Koka ağacı (Erythroxylon coca), Erythroxylaceae (kokaağacıgiller) familyasından Güney Amerika kökenli, 1-2 metre boyunda çalı tipli bir ağaççık. İki alt...

Koka ağacı, Koka ağacı
Koku sistemi
5 yıl önce

Koku (石/石高) geleneksel Japon hacim ölçü birimi. 1 koku yaklaşık 278.3 litredir. Meiji döneminde (1868–1912) Koku gibi Japon ölçü birimleri kaldırılıp metrik...

Kok kömürü
1 yıl önce

Dökümhane koku olarak bilinen sert ve sağlam koktan dökümhanelerde demir cevherinin eritilmesinde kullanılır. Boyutları 15–50 mm arasında değişen koklarda evlerin...

Kok kömürü, Azot, Demir, Enerji, Hidrojen, Karbon, Kireç, Kurşun, Kükürt, Metalurji, Oksijen