yetersiz

Koku beyni

} } Koku beyni yani rinensefalon hayvan beyninde koku alma ile ilgili kısımdır. Bulbus olfaktoryus, olfaktör tüberkül ve stria, traktus olfaktoryus, anterior olfaktör nukleus ve amigdalanın bazı parçalarıyla piriform korteksten oluşur. }

Yanıtlar