--}}

Kolağası

Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı), Osmanlı ordusunda yüzbaşı ile binbaşı arasındaki rütbe. 1826'da kaldırılan Yeniçeri Ocağı'nın yerine kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusunda bir alay, 8'i sağ, 8'i de sol olmak üzere 16 kola ayrıldı.

Diğer anlamları

kolağası

osmanlı ordusunda, yüzbaşıyla binbaşı arasında yer alan rütbe.

İlgili konuları ara


Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 5 yıl önce
    osmanlıda yüzbaşı rütbesinde 2 yılını tamamlayanlar ile erkanı harbiye mektebinden birincilile mezun olanlara verilen rütbedir. 5 yıl bekledikten sonra her ne kadar binbaşı olunursa da genelde bu süre uzamaktadır. genel bilinenin aksine osmanlıda terfi çok yavaş olup, süratli terfi ittihat terakki sonrasında özellikle 1909 ihtilaliyle alaylı zabitanın ilgası sonrasında oluşmuştur. uzun yıllar cumhurişyettede bu rütbe önyüzbaşı olarak varlığını sürdürdü. 1980 öncesinde teğimen ve üst teğmenlikte 3er yıl bekledikten sonra yüzbaşılık 9 yıl sürer ve son üç yılında önyüzbaşı olunurdu. sonraki yıllarda bu terk edilip teğmen 3, üsteğmen 3 ve kd.ütğ 3 olmak üzere 9 yıl teğmenlik, 6 yıl da yüzbaşılık "yzb-3, kd.yzb 3er yıl) oldu...

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.