--}}

Kolaj

Kolaj (Alm. "collage"), düz bir yüzey üzerine fotoğraf, gazete kâğıdı, ve benzeri nesnelerin yapıştırılmasıyla ve bazen boya ile de karıştırılarak uygulanan bir resimleme tekniğidir.

Kolaj (Alm. "collage"), düz bir yüzey üzerine fotoğraf, gazete kağıdı, ve benzeri nesnelerin yapıştırılmasıyla ve bazen boya ile de karıştırılarak uygulanan bir resimleme tekniğidir. Resim alanından gelme bu terim, hazır ünitelerin bir araya getirilmesiyle oluşan kompozisyondur. Kağıt üzerine yapılan fıkra veya benzeri şeylerin fotoğrafların üzerlerine farklı malzemeler ile yapıştırma sanatıdır. Yandaki resimde de olduğu gibi kolaj eski fotoğrafların saklanmasındada büyük rol oynar.

Diğer anlamları

Kolaj

Türkçe Kolaj kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. collage

Kolaj

değişik malzemeleri özellikle kesilmiş kağıtları tuvale yapıştırma işlemi ve böylece oluşturulmuş yapıt.
değişik sanat dallarının bir arada düzenlenmesiyle oluşturulan kompozisyon.

Kolaj

Kolaj ('collage') düz bir yüzey üzerine fotoğraf, gazete kâğıdı, vb. nesnelerin yapıştırılmasıyla ve bazen boya ile de karıştırılarak uygulanan bir resimleme tekniğidir. Eğlence amaçlı uygulanması çok eskilere gitmesine rağmen ancak 20. yüzyılda kübistlerin kullanımının etkisiyle bir sanat tekniği olarak kabul görmüştür. Daha sonra bu tekniği kendi fikirlerine uygun bulan futüristler, dadaistler ve sürrealistler (gerçeküstücüler) de kullanmıştır.

Kolaj

Türkçe Kolaj kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. collage

Kolaj

değişik malzemeleri özellikle kesilmiş kağıtları tuvale yapıştırma işlemi ve böylece oluşturulmuş yapıt. değişik sanat dallarının bir arada düzenlenmesiyle oluşturulan kompozisyon.

Kolaj

kolaj : [[Fransızca]] kolaj (collage) sözü, "Elde bulunan her türlü basılı malzemenin bir yüzey üzerine yeni bir kompozisyon oluşturacak şekilde yapıştırılmasıyla elde edilen bir tür resim sanatı tekniği" anlamına gelmektedir. Kurumumuz, kesyap kelimesinin kolaj için uygun bir karşılık olduğu görüşündedir.Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kolaj
Kolaj