Kolelityaz

Kısaca: koleltyaz:safra kesesinde taş oluşumuna bağlı olarak gelişen bir sindirim sisteme hastalığıdır.Safra kesesi taşlarını kolesterol ve pigment taşlarıdır.etyolojisi:-ailevi yatkınlık-yaş,cinsiyet(kadınlarda daha fazla),gebelik,ostrojen kullanımı-hızlı kilo değişimleri-hiperlipitemi-çevresel ve diyete bağlı nedenler-geçilirmiş mide amelyatı risk faktörleri arasındadır. ...devamı ☟

koleltyaz:safra kesesinde taş oluşumuna bağlı olarak gelişen bir sindirim sisteme hastalığıdır.Safra kesesi taşlarını kolesterol ve pigment taşlarıdır. etyolojisi: -ailevi yatkınlık -yaş,cinsiyet(kadınlarda daha fazla),gebelik,ostrojen kullanımı -hızlı kilo değişimleri -hiperlipitemi -çevresel ve diyete bağlı nedenler -geçilirmiş mide amelyatı risk faktörleri arasındadır. Belirti ve bulgular safra taşları uzun zaman belirtisiz seyredebilir.Başka amaçlarla doktora başvurulduğunda tespit edilir. Zaman içinde belirti vermeye başlar. Epigastrik bölgede dolgunluk ve hazımsızlık başta olmak üzere diseptik yıkanmalar görülür.taşın safra kanalının tıkanması, safra akımının yavaşlamasına böylece safranın enfekte olmasına neden olur Tanı yöntemleri -akala-lokosit sayımı, -karaciğer fonksiyon testleri, -amilaz düzeyi, -kan kültürü, -Ultrasonografi, -enfeksiyon eredike edildikten sonra ultrasonografi ile gölenemeyen vakalarda ERCP yapılır, -Hem tanı hem de tedavi amacıyla PTK(perkütan transhepatik kolanjiyografi) yapırıl. Komplikasyonlar safra taşlarının %50'sinde komplkasyon gelişir.Bunlar: -Akut kolesistit, -Perforasyon -Peritonit -Fistülizasyon -İntestinal ileus, -Tıkanma sarılığı, -Klanjit, -Sepsis, -Akut pankreatit, -Biliyer darlık Akut kolesistit Safra taşları klinik olarak asemptomatik ya da semptomatik olabilir. Komplike olan semptomatik taşlarda bilier kolik , kolesistit , kolanjit olarak yansıyabilir. Safra taşlarının % 60 ‘ ı asemptomatiktir. Klasik olarak sağ üst kadranda aralıklı olarak oluşan bir ağrı olarak tariflenmektedir. Sağ omuz ve sırta yayılan bir ağrı hissedilebilir. Buna Collins işareti denilir. Genelde yemeklerden yaklaşık olarak bir saat sonra oluşan ve 1-5 saat sonra geçen bir ağrıdır. Safra kesesinin kontraksiyonları ile sistik kanalı tıkayan taş nedeniyle safra kesesi basıncının artması ile açıklanabilir. Ağrıya eşlik eden semptomlar ise bulantı , kusma ve terlemedir.Fiziksel bulgular safra kesesi hastalıklarının spektrumuna göre değişiklik göstermektedir. Vital bulgular ve fizik muayene bulguları normal safra kesesi taşlarında normaldir. Genellikle hastalar taşlarından tesadüfen taramalar veya diğer hastalıkları için yaptırmış oldukları tetkikler esnasında haberdar olurlar. Akut kolesistitin bilier kolik ağrısında hasta genellikle sağ üst kadranda ağrı tariflemektedir.Bulantı ve kusma genellikle akut kolesistite eşlik etmektedir bazen de elektrolit bozuklukları nedeniyle de bulantı kusma olabilmektedir. Bu nedenle iv sıvı elektrolit tedavisi gereklidir. Akut kolesistit ile komplikasyonlarının ayırtedilmesi önemlidir. Hastalıkların semptomları ile fizik muayene bulguları genellikle tanıda yeterlidir.Safra kesesininde kolesistit gelişmemiş olan bilier kolikli hastalarda ağrı genellikle hafiftir ve visseral orjinli ve lokalizedir. Fizik muayenede ise rebound defans olmaksızın hassasiyet mevcuttur. Ateş te yoktur. Akut kolesistitte ise safra kesesinin iltihabı sonucuyla oluşan peritoneal irritasyon neticesinde iyi lokalize edilebilen sağ üst kadranda bir ağrı oluşmaktadır. Sıklıkla ateş mevcuttur fakat diğer semptomlar daha baskın olabilmektedir. Kaynak: www.drozgurturk.com

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.