Kolemanit, göl benzeri alanlarda bulunan bir mineral türü. Monoklinik kristal yapıya sahiptir.

KOLEMANİT

KOLEMANİT ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Kolemanit

kolemanit

hidratlı doğal kalsiyum borat.

kolemanit

Hidratlı doğal kalsiyum borat.

Yanıtlar