Kollektivist Anarşizm

Kolektivist anarşizm, özellikle Mihail Bakunin ve Birinci Enternasyonal’in anti-otoriter kesimi ile ifade edilen anarşist akımdır. Ayrıca Johann Most da bu yaklaşımın üyelerindendir.

Anarşizm Kollektivist anarşizm: (daha geniş anlamda komünal anarşizmle karıştırılmaması gerekir Morris, Christopher W. 1998. An Essay on the Modern State. Cambridge University Press. p 50. The collectivist ``category`` is also sometimes known as social, socialist, or communitarian anarchism category.) özellikle Mikhail Bakunin ve Birinci Enternasyonal`in anti-otoriter kesimi ile ifade edilen anarşist akımdır. Ayrıca Johann Most`da bu yaklaşımın üyelerindendir. Avrich, Paul. 2006. Anarchist Voices: An Oral History of Anarchism in America. AK Press. p. 5

Mutualistlerden farklı olarak kollektivist anarşistler üretim araçlarının her türlü özel mülkiyetine karşıdırlar ve mülkiyetin kollektifleştirilmesini savunurlar. Fakat kollektifleştirme, gelir paylaşımına kadar genişletilmemelidir, çünkü işçiler anarko-komünizmin "herkesin ihtiyacına göre" anlayışından farklı olarak çalışma zamanına göre ücretlendirileceklerdir. 1880`li yılların ilk bölümünde, Avrupa anarşist hareketinin büyük kısmı temelde ücrete dayalı işçiliğin kaldırılması ve emeğine göre değil, ihtiyaca göre dağıtımı savunan anarko-komünist düşünceye bağlı bulunurken, İspanya`nın erken dönem anarşist hareketi bazı dönemlerde kollektivizmi benimsemiştir. Kollektivist anarşistler çalışma tazminatlarını desteklerler ve ihtiyaca göre komünist paylaşımı devrim sonrası süreçte olanaklı görürler. Bakunin`s associate, James Guillaume, put it this way in his essay, `` Ideas on Social Organization``(1876):

quotation|Whena€¦ production comes to outstrip consumptiona€¦ [3]veryone will draw what he needs from the abundant social reserve of commodities, without fear of depletion; and the moral sentiment which will be more highly developed among free and equal workers will prevent, or greatly reduce, abuse and waste.
Kollektivist anarşizm, devletsiz, kollektivist toplum için birlikte mücadele ettiği ve kendisiyle aynı dönemde yükselişe geçen marksizmin işçi diktatörlüğüne mesafeli yaklaşmış onu reddetmiştir.Bakunin, Mikhail; `` Statism and Anarchism``:

quotation|They Marxists maintain that only a dictatorship - their dictatorship, of course - can create the will of the people, while our answer to this is: No dictatorship can have any other aim but that of self-perpetuation, and it can beget only slavery in the people tolerating it; freedom can be created only by freedom, that is, by a universal rebellion on the part of the people and free organization of the toiling masses from the bottom up.


kaynakça

Reflist|2

Bkz.

Anarşizm

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kollektivist Anarşizm
Kollektivist anarşizm