Kollektivist anarşizm

Kolektivist anarşizm, özellikle Mihail Bakunin ve Birinci Enternasyonal’in anti-otoriter kesimi ile ifade edilen anarşist akımdır. Ayrıca Johann Most da bu yaklaşımın üyelerindendir.

Kollektivist anarşizm

Anarşizm Kollektivist anarşizm: (daha geniş anlamda komünal anarşizmle karıştırılmaması gerekir <ref>Morris, Christopher W. 1998. An Essay on the Modern State. Cambridge University Press. p 50. The collectivist ``category`` is also sometimes known as social, socialist, or communitarian anarchism category.</ref>) <!--[1]--> özellikle Mikhail Bakunin ve Birinci Enternasyonal`in anti-otoriter kesimi ile ifade edilen anarşist akımdır. Ayrıca Johann Most`da bu yaklaşımın üyelerindendir. <!--[2]--> <ref>Avrich, Paul. 2006. Anarchist Voices: An Oral History of Anarchism in America. AK Press. p. 5</ref>

Mutualistlerden farklı olarak kollektivist anarşistler üretim araçlarının her türlü özel mülkiyetine karşıdırlar ve mülkiyetin kollektifleştirilmesini savunurlar. Fakat kollektifleştirme, gelir paylaşımına kadar genişletilmemelidir, çünkü işçiler anarko-komünizmin "herkesin ihtiyacına göre" anlayışından farklı olarak çalışma zamanına göre ücretlendirileceklerdir. 1880`li yılların ilk bölümünde, Avrupa anarşist hareketinin büyük kısmı temelde ücrete dayalı işçiliğin kaldırılması ve emeğine göre değil, ihtiyaca göre dağıtımı savunan anarko-komünist düşünceye bağlı bulunurken, İspanya`nın erken dönem anarşist hareketi bazı dönemlerde kollektivizmi benimsemiştir. Kollektivist anarşistler çalışma tazminatlarını desteklerler ve ihtiyaca göre komünist paylaşımı devrim sonrası süreçte olanaklı görürler. <ref>Bakunin`s associate, James Guillaume, put it this way in his essay, `` Ideas on Social Organization``(1876):

quotation|Whena€¦ production comes to outstrip consumptiona€¦ [3]veryone will draw what he needs from the abundant social reserve of commodities, without fear of depletion; and the moral sentiment which will be more highly developed among free and equal workers will prevent, or greatly reduce, abuse and waste.</ref> <!--[4]--> Kollektivist anarşizm, devletsiz, kollektivist toplum için birlikte mücadele ettiği ve kendisiyle aynı dönemde yükselişe geçen marksizmin işçi diktatörlüğüne mesafeli yaklaşmış onu reddetmiştir.<ref>Bakunin, Mikhail; `` Statism and Anarchism``:

quotation|They Marxists maintain that only a dictatorship - their dictatorship, of course - can create the will of the people, while our answer to this is: No dictatorship can have any other aim but that of self-perpetuation, and it can beget only slavery in the people tolerating it; freedom can be created only by freedom, that is, by a universal rebellion on the part of the people and free organization of the toiling masses from the bottom up.</ref> <!--[5]-->

kaynakça

<!--See http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Footnotes for an explanation of how to generate footnotes using the <ref(erences/)> tags--> Reflist|2

Bkz.

Anarşizm

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar