Kolloid

Kısaca: Kolloid, bir homojen görünümlü heterojen karışımdır. 1861'de İskoçyalı bilimci Thomas Graham, değişik maddelerin parşömen zarından geçişlerini incelemiş ve bunlardan bazılarının hızlı, bazılarının yavaş hareket ettiklerini gözlemlemiştir. ...devamı ☟

Kolloid, bir tür homojen karışımdır. 1861'de İskoçyalı bilimci Thomas Graham, değişik maddelerin parşömen zarından geçişlerini incelemiş ve bunlardan bazılarının hızlı, bazılarının yavaş hareket ettiklerini gözlemlemiştir. Örneğin albümin, jelatin, arap zamkı gibi maddeler yavaş hareket ederken, şeker, potasyum hidroksit, sodyum klorür gibi maddelerin zardan çok hızlı geçtiklerini tespit etmiştir. Buna göre Graham, çözünmüş maddeleri zardan geçişlerine göre kristaloidler ve kolloidler olarak ikiye ayırmıştır. Kolloidler, büyük moleküllü oldukları için zardan geçememiştir. Sonunda nişasta, jelatin gibi maddeler zamk ile aynı özellikleri gösterdiği için Yunanca'da zamk anlamına gelen kola kelimesinden türeyen kolloid sözcüğü ile adlandırılmıştır. Ancak bilimsel gelişmeler sonucunda Graham'ın kolloid olarak nitelendirdiği protein gibi maddeleri kristallendirmek ve kristaloid olarak nitelendirdiği kükürdün kolloidal çözeltisini hazırlamak mümkün olmuştur ve bu nedenle Graham'ın bu sınıflandırması önemini yitirmiştir. Yeni tanıma göre; bir maddenin kendisi için çözücü olmayan bir ortamda 10-5-10-7 cm boyutlarında dağılmasıyla oluşan çözeltiye kolloidal çözelti denir. Örneğin kükürdün, kilin, sabunun suda dağılmasıyla kolloidal çözelti oluşur. Yine, süt, kan serumu ve zamkın sudaki çözeltileri ve çeşitli polimer maddelerin kendilerine uygun çözücülerdeki çözeltileri kolloidal çözeltilerdir. Yapısı Kolloidal çözeltiler, dağılma fazı ve dağılan faz olmak üzere iki fazdan oluşur. Dağılma fazı homojen bir ortamdır. Bu ortam katı, sıvı veya gaz halde olabilir. Dağılan fazı oluşturan tanecikler ise çok sayıda atom veya atom gruplarından oluşmuş olup bu tanecikler ışık mikroskobunda görülmez, ancak elektron mikroskobunda görülebilir. Kolloidal çözeltileri diğer çözeltilerden ayıran başlıca özellik bu taneciklerin büyüklüğüdür. Taneciklerin büyüklüğü 10-5 cm'den büyük ise çözelti, süspansiyon adını alır. Taneciklerin büyüklüğü 10-7 cm'den küçük ise çözelti, gerçek çözeltidir. Kolloidal sistemler dağılma ve dağılan fazın katı, sıvı ve gaz halde olmasına göre 8 tipte incelenebilir: Kolloidal sistem katılaştığında jel adını alır. Optik özellikleri 1857'de Faraday, altının kolloidal çözeltisini hazırlamayı başarmış ve bu çözeltinin optik özelliklerini incelemiştir. Bir altın solü kuvvetli bir ışık ile aydınlatıldığında sole yandan bakılırsa beyaz bir yol halinde bir ışık demei görülür. Faraday, bu olayı, altın tanecikleri üzerinde ışığın saçılması olarak açıklamıştır. Aynı olayı inceleyen Tyndall 1860'ta saçılan ışığın polarize olduğunu bulmuştur. Daha sonra ultra mikroskobun bulunmasıyla taneciklerin boyutunu saptamak mümkün olmuştur. Kolloidal taneciklerin boyutunu saptamak için mikroskop yönteminden başka ultra santrifüj, osmotik basınç, türbidite, viskozite gibi yöntemlerden de yararlanılır. Bütün bu uygulamaların sonunda kolloidal taneciklerin atom ve moleküllerden büyük tanecikler olduğu anlaşılmıştır.

Sınıflandırılması

Kimyasal bileşimlerine göre kolloidler:

1. Anorganik Kolloidler :# Oksit solleri :# Hidroksit solleri :# Tuz solleri 2. Organik Kolloidler :# Homopolar soller :# Heteropolar soller :# Hidroksi soller

Tanecik şekillerine göre kolloidler:

# Küresel Kolloidler # Lineer Kolloidler

Yapı bakımından kolloidler:

# Misel Tipi Kolloidler # Moleküler Kolloidler

Kararlılığına göre kolloidler:

# Liyofob Kolloidler (Ortamın sıvısı su ise hidrofob adını alır.) # Liyofil Kolloidler (Ortamın sıvısı su ise hidrofil adını alır.)

Kaynaklar

Vikipedi

Kolloid

Colloid

Kolloid

Almanca Kolloid kelimesinin İngilizce karşılığı.
(das) n. colloid, sticky substance composed of particles that do not dissolve in other substances

Kolloid

Türkçe Kolloid kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Kolloid (das) ] n. colloid, sticky substance composed of particles that do not dissolve in other substances

Kolloid

Almanca Kolloid kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. coloide (m) adj. coloidal, coloide

Kolloid

Almanca Kolloid kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. koloit (n)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Koagülasyon
3 yıl önce

(kimyasal yumaklaştırma), sularda bulunan ve kendi ağırlıkları ile çökelemeyen kolloid boyutundaki katı parçacıkların çeşitli kimyasallar yardımıyla çökebilir...

Tyndall Etkisi
3 yıl önce

moleküller olabilir. Kolloid parçacıklar daha büyüktür, ve ışık dalgaboyuna yakın boyuttadır. Dağılım teorisine göre Tyndall dağılımı (kolloid parçacıklardan)...

Makromolekül
3 yıl önce

grafen ve karbon nanotüpler verilebilir. ^ w3.balikesir.edu.tr/~ozkan/kolloid/kolloid07.pps İngilizce Wikipedia sayfası2 Şubat 2012 tarihinde Wayback...

Parçacık
6 yıl önce

optimize edilmesi gerekir. Kolloidal parçacıkları koloit bileşenleridir.Bir kolloid mikroskopik bir madde boyunca düzgün bir şekilde dağılmış bir maddedir...

Endokrin sistem
3 yıl önce

konjunktival bir yapı ile çevrili oluşumlardan meydana gelmiştir. İçindeki kolloid maddesi koyu bir kıvamda olmakla beraber bazen renklidir. Bezin salgısı...

İç salgı bezleri, Bağışıklık sistemi, Böbrek, Böbreküstü bezleri, Dahiliye, Dolaşım sistemi, Dış salgı bezi, Endokrinoloji, Hipotalamus, Hormon, Hormon sistemi
Emülsiyon
3 yıl önce

emülsiyonun üzerine çıkmasıdır. Emülsiyonlar, kolloid olarak adlandırılan iki fazlı madde sistemlerinden biridir. Kolloid ve emülsiyon terimleri bazen eş anlamlı...

Tutkal
3 yıl önce

uygulanabilir. Tarihçe olarak tutkal, hayvansal dokulardan elde edilen protein kolloidlerini kastetmektedir. Bu anlam, bir cismi başkasına ekleme olanağı sağlayan...

Tutkal, Taslak şablonları, Yapıştırıcı, Japon yapıştırıcısı, Taslak madde
Karışım
3 yıl önce

olarak dağılmış şeklidir. Su–kum karışımı, su–tebeşir tozu karışımı gibi. Kolloid: Bir maddenin sıvı içerisinde asılı kalmasıyla oluşan karışımlara denir...